Telen Det sier Jon Ivar Finnekåsa, veteran og lokalpatriot for Gransherad og Tinnoset siden kommunesammenslåinga i 1964 hvor mange funksjoner forsvant. Finnekåsa er ikke opptatt å komme tilbake dit, men det er å være våken overfor lokale kvaliteter og muligheter i framtida er noe han og Grendeutvalget brenner for.

De unges ansvar

– Det er ikke slike som meg som skal dra retningen for Gransherad og Tinnoset i framtida. Det er de unge – både de som kommer til å stifte familier og de som står i det nå. Derfor kjører vi et åpent møte hvor gode innspill tas imot med takk. Arealplanen til kommunen er vedtatt, samfunnsplanen som sier hva innholdet i kommunen skal være, skal snart vedtas. Dessuten må vi allerede nå starte planlegging med målsettinger om hvordan Gransherad skal formes når den nye E134 trolig kommer over Ålamoen, sier Jon Ivar Finnekåsa.

– Det er klart den nye E134 fra Elgsjø til Gvammen i Hjartdal vil ha stor betydning for Gransherad. Etter alle solemerker vil hytteturistene til både Gaustablikk og Rauland og turistene til verdensarven på Rjukan kjøre av i rundkjøringa som trolig vil komme med avkjørsel til Notodden den ene veien og til Gransherad, Rjukan og Rauland i den andre på den nye E134. Og allerede nå må vi se at sentrumsfunksjoner som dagligvareforretning og bensinstasjon må trekkes inn mot krysset vi har med Tinnsjøveien som vi har i dag om denne veien blir liggende som i dag, mener Finnekåsa.

Ønsker «snekkerverksted»

– På møtet i morgen på Herradshuset vil vi klargjøre hvor vi har boligtomter å tilby – og faktisk har vi ganske mange med infrastruktur klar både på Tinnoset og Gransherad, men det er ikke sikkert så mange vet hvor de ligger. Vi skal også ha fokus på bygdeutvikling, frivillighet, næringsutvikling og ikke minst Gransherad og Tinnoset som bosteder, sier Finnekåsa som både håper, tror og ønsker seg «stinn brakke» på Herradshuset i morgen kveld. Grendeutvalget, Gransherad IL, eldrerådet, arealplanlegger Gunhild Garberg Tveiten og ordfører Gry Fuglestveit skal innlede.

– Vi ønsker oss rett og slett et «snekkerverksted» hvor tanker, ideer og meninger skal komme fram slik at alle kan bidra til at Gransherad og Tinnoset får en framtidsretta utvikling som sikrer kjerneverdier som skole, bensinstasjon og dagligvareforretning. Bosetting er en forutsetning for alle disse tre viktige verdiene i et lokalsamfunn, poengterer lokalpatrioten bosatt på Tinnoset.

Kan få turisme

– Jeg er skuffet over at det blir mye prat og null politisk handling i forhold til Tinnosbanen. Denne banen ble fredet i 2009 og skulle etter fredningsbestemmelsene vær kjørbar i dag som den var på fredningstidspunktet. Jeg tviler på at de nasjonale politikerne på Stortinget skjønner sitt ansvar i denne saken knyttet til verdensarven. Det er sterkt beklagelig og jeg må innrømme at jeg har bange anelser for hvordan dette går, sier Finnekåsa og håper han tar feil.

– Dersom jeg tar feil og det blir turisttrafikk på banen, vil det kunne bli både turisme i Gransherad og Tinnoset. Vi skal ikke gi opp kampen om Tinnosbanen fordi den kan gi lokal verdiskapning og ikke minst er den viktig for helheten i verdensarven, sier Finnekåsa.