Gravearbeid i Næringsparken

Nye trekkerør for kabler er lagt ned i Næringsparken.