I møtet i Policy Committee, som er organisasjonens høyeste organ, ble Gunn Marit Helgesen fra Telemark mandag ettermiddag valgt ved akklamasjon. Med seg i toppledelsen i CEMR har Helgesen med seg Christoph Schnaudigel fra Tyskland, Philippe Laurent fra Frankrike og Vince Maple fra Storbritannia. Det melder KS i en pressemelding.

- Det er en stor tillitserklæring og ære å bli valgt som leder av en organisasjon som samler kommuner og regioner i hele Europa, sier Gunn Marit Helgesen, som også har vært fylkesordfører i Telemark.

- CEMR er mer relevant enn noen gang for å sikre at lokale og regionale myndigheter er i posisjon til å møte utfordringene som følger av krigen i Ukraina, med energikrise og galopperende prisøkning. Dette rammer innbyggerne i våre lokalsamfunn hardt, sier Helgesen.

Kvinners rolle i lokalsamfunnet

Et annet viktig tema for CEMR, som Helgesen er opptatt av, er hvordan kvinners rolle i lokalsamfunnet og - politikken kan løftes fram.

– Vi er alle berørt av styrken i protestene i Iran, der sterke og modige kvinner står fremst i kampen for kvinners og minoritetsgruppers rettigheter. Også i Europa må vi være på vakt mot at kvinners rettigheter svekkes, sa Gunn Marit Helgesen.

Ruste demokratiske institusjoner

En kjerneoppgave for CEMR, ifølge Helgesen, vil være å påvirke politiske prosesser og lovgivningen i EU, og være en viktig partner i arbeidet med det grønne skiftet og oppfølging av FNs bærekraftsmål. I dette må også medlemmene fra kandidat- og søkerland til EU og EØS-EFTA landene inkluderes.

- Det er vel dokumentert at demokratiske samfunn er bedre rustet til å møte kriser enn autoritære regimer. Sterke og velfungerende demokratiske institusjoner er derfor avgjørende for å sikre den demokratiske beredskapen i Europa, mener Gunn Marit Helgesen.

CEMR er den europeiske paraplyorganisasjonen for kommune- og regionorganisasjoner og har mer enn 60 medlemmer fra 40 europeiske land. Til sammen representerer CEMR mer enn 100.000 kommuner og regioner. KS er norsk medlem av CEMR. Deltakere fra KS i møtet i Paris er Gunn Marit Helgesen, Bjørn Ropstad, Odd Stangeland og Arne Bergsvåg