Hagekonsert på Eldres hus

Selveste sogneprest Morten Arnesen sang for beboerne mens Britt Elin Myrene akkompagnerte.