Gå til sidens hovedinnhold

Har Arbeiderpartiet mistet sjela?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med Vidar Stang i spissen fortsetter AP å dele seng med H for å få til omkamp om kjøp av tidligere Rjukan sykehus. Undertegnede opplever i denne saken at AP distanserer seg mer og mer fra folket i Tinn. Kommunen har tidligere vedtatt at en ikke skal kjøpe denne bygningsmassen, men heller gå for samlokalisering ved Eldres hus.

Slagordet «by og land, hand i hand, er viktigere enn på lenge og var AP sitt berømte slagord fra 1933 og har vært en del av sjelen til partiet. Men hvor er Tinn AP? Etter det jeg erfarer sitter noen få personer fra AP og H ukentlig sammen for å pønske ut forslag for å få til omkamp i saken. Jeg opplever dette som et demokratisk problem siden disse personene hele tiden holder kortene tett til brystet slik at «mannen i gaten» ikke får ta del i en sak som kan få store ringvirkninger i mange år fremover.

Er det slik at AP ,med Terje Lien Åsland i spissen sitt nei til å redde nedleggelse av Rjukan sykehus i 2014 som gnager i sjelen? Det var jo da dere skulle stå på barrikaden for Rjukan sykehus.

6 år etter nedleggelsen er AP (RA 5.sep) av den oppfatningen at tidligere Rjukan sykehus «har stått der med mørke vinduer lenge nok» og vil at kommunen skal kjøpe bygningsmassen. Fasader er som regeI vakre å se på, men det er det som skjuler seg bak som betyr noe. Å bruke denne bygningsmassen er det samme som å forsøke å melke en død ku. Videre sår dere tvil om det fremtidige tilbudet ved Tinn helsetun. Bare så det er sagt; Tinn helsetun sin organisering med samhandling under samme tak er det Rjukan bør strekke seg etter.

De fleste ansatte innen helse, pleie og omsorg har vært tydelig på at en ønsker at kommunen utvider bygningsmassen ved Eldres hus. Mennesker jeg snakker med ønsker det samme. Hva slags boble er det dere lever i som ikke lytter til folket? Livet henger seg ikke fast og politikere må forandre seg med det. Lytt til ansatte, innbyggere i Tinn med åpne sanser for budskapet er klart: Folket ønsker samlokalisering ved Eldres hus.

Til slutt ønsker jeg at dere ikke «sitter stille i båten», men at dere svarer på følgende spørsmål:

-Kan dere legge frem kost-/ nytte, hva har dere kommet frem til ved kjøp av gamle Rjukan sykehus? (Hvor innhenter dere tallene. Folk har vel krav på å vite?)

-Hva er vedlikeholdsetterslepet ved kjøp i kroner for Tinn kommune? (6 år uten lys i vinduene)

-Hva er de årlige vedlikeholdskostnadene ved evt. kjøp?

-Har dere planer for uteområdet og kostnader for å legge til rette for det.

-Kostnader / vedlikehold legebolig og lasarettet? (krav fra fylkesmannen?)

-Hvilke senario ser dere for dere med bygget dersom Sykehuset Telemark ikke ser behovet for å opprettholde / har fagfolk til å drifte poliklinikken?

-Når AP og H mener en bør ha tilbud til eldre på tidligere Rjukan sykehus fremfor å bygge nytt. Er det tufta på råd fra kommunelegen, leger, fysioterapeuter og andre faggrupper?

- Hvilken faglig synergieffekt kan dere fremlegge ved å spre fagpersonell på flere lokasjoner?

-Ny teknologi / innovative løsninger i gammelt bygg ift kommunale tjenester?

Ser frem til svar fra dere før voteringen i neste kommunestyremøte.

Mvh

Arild Standal