Veit for lite om lokal bruk av vidda

Av

Sidan 2017 har NINA undersøkt bruken av Hardangervidda, men berre tre prosent av dei som har svart er lokale. No håpar dei at innanbygds vil svara. Tinn er ein av kommunane.