Heger var tidlig ute med forholdsregler

-Vi startet med tiltak i starten av mars, et par uker før regjeringen kom med sine tiltak, sier Tom Mårtensson ved Heger AS. Ingen av de 17 ansatte er permitterte.