Vi feirer Nordens dag med flagg og arrangementer over hele Norden. Dette er dagen da Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige signerte Helsingforsavtalen. Intensjonen i Nordens «grunnlov» er at vi som bor i Norden skal behandles likt. I år fyller den 60 år. Feiringen får i år i et alvorlig bakteppe, med store internasjonale spenninger i Nordens nærområde og en lengre tid med pandemi. Da er det enkelt å se verdien av å ha gode naboer.

Helsingforsavtalen legger grunnen for mye av kontakten vi har med våre nordiske naboer i dag. Den nordiske passfriheten og det felles arbeids- og studiemarkedet har gjennom tiår bidratt til å veve mennesker i Norden enda tettere sammen. Dette har gitt oss trygghet, forutsigbarhet og store muligheter på tvers av regionen.

Det nordiske samarbeidet må prioriteres

Stengte grenser under pandemien gjorde at statsborgerskap og statsgrenser igjen fikk betydning i Norden. Det har vært en utfordring for mange å være adskilt fra familie, venner, eiendom og arbeid. Mange har derfor blitt oppmerksomme på at det nordiske samarbeidet må prioriteres.

Krigen i Ukraina har gitt ny aktualitet til fellesnordiske løsninger. I krisetider ser vi til våre naboer. Ett tegn på dette er at de nordiske landene i det siste har holdt samtaler om situasjonen og legger vekt på et forent Norden. Det er positivt at landene verdsetter det nordiske samarbeidet, men vi i Foreningen Norden etterlyser samtidig tettere integrasjon på flere områder. Dette vil gi oss større trygghet, ved at Norden fremstår som én region med én stemme.

Vi trenger en sterk felles front

Et tettere integrert Norden vil kunne møte kriser med en sterkere felles front. Nordens dag er en anledning til å vise at det nordiske fellesskapet står sterkt under press. Hvert år heiser Stortinget de åtte nordiske flaggene på Løvebakken, og flere nordiske kommuner har vedtatt å flagge årlig den 23. mars.

Ved å flagge er du med på feiringen og sender et sterkt signal om viktigheten av det nordiske samarbeidet. Dette er en dag for å bli påminnet om Nordens «grunnlov», og en dag for feiring for alle som bor i Norden. Heis flagget for det nordiske samarbeidet – særlig i krisetid.

Espen Stedje

generalsekretær

Foreningen Norden Norge

og

Sirkka Eriksen

leder

Foreningen Norden Tinn