(Telemarksavisa)

Tirsdag kveld kom beskjeden fra Regjeringen: De strenge tiltakene i Tønsberg og Færder forlenges, og det innføres tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i alle de tidligere Vestfold-kommunene. For tre av kommunene strammes restriksjonene til.

– Alle seks kommunene ønsker at regjeringen skal innføre tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået vi har. Regjeringen forlenger derfor tiltakene til og med 6. april. Det skal gjøres en ny vurdering av tiltaksnivåene før påske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

SE STOR OVERSIKT OVER ALLE TILTAKENE I BUNN AV SAKEN

Dette innebærer følgende:

 • Færder (beholder tiltaksnivå A)
 • Tønsberg (beholder tiltaksnivå A)

 • Holmestrand (beholder tiltaksnivå A)
 • Horten (går fra tiltaksnivå B til tiltaksnivå A)
 • Larvik (går fra tiltaksnivå B til tiltaksnivå A)
 • Sandefjord (går fra tiltaksnivå B til tiltaksnivå A)

Avgjørelsen ble tatt etter ønske fra kommunene og dialog mellom statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet.

Følger situasjonen i Vestfold tett

I Telemark er smittesituasjonen en helt annen enn nabofylket, men i Grenland er trenden stigende. Skien kommune fikk mandag meldt åtte nye covid-19-positive tilfeller. Sju av tilfellene er knyttet til utbruddet i NAV, mens ett tilfelle er knyttet til annet kjent utbrudd.

Mandag skrev TA at til sammen ni personer hadde testet positivt etter koronautbruddet på Nav i Skien. Med de ferske tallene tirsdag, er antallet nå kommet opp i 16 tilfeller. Kommunen følger også situasjonen i Vestfold tett, og utelukker ikke at strengere tiltak kan bli innført også her.

I Porsgrunn testet to personer positivt mandag.

– Porsgrunn har fortsatt lave smittetall sammenlignet med fylket og landet for øvrig, men situasjonen er stigende og ustabil. Det er det mye smitte i våre nærområder og det er den mer smittsomme UK-varianter som dominerer. Vi følger derfor situasjonen tett og har et nært samarbeid med statlige myndigheter og nabokommunene, sier ordfører Robin Kåss i en pressemelding.

– Ustabil situasjon

«Færder, Holmestrand og Tønsberg, som nå har tiltaksnivå A, har fått bedre oversikt over situasjonen, men jobber fremdeles med å få oversikt og kontroll. Det er fortsatt en del personer med ukjent smittevei, og smittesporingskapasiteten er under press. Situasjonen vurderes som ustabil», opplyser Regjeringen i pressemeldingen og fortsetter:

«Horten, Larvik og Sandefjord, som nå har tiltaksnivå B, har bedre oversikt over situasjonen, men den vurderes fortsatt som ustabil. Kommunene ønsker å ha et felles tiltaksnivå i alle kommunene, og ønsker derfor å gå over til tiltaksnivå A».

– Kommunene må løpende foreta selvstendige vurderinger av behovet for eventuelle lokale tiltak utover dette, presiserer Regjeringen.

Under kan du lese mer om tiltakene:

Kapittel 5 A i koronaforskriften betyr blant annet:

 • Nedstenging av serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende.
 • Nedstenging av butikker, med unntak av nødvendige butikker som matbutikker, apotek, dyrebutikker og lignende.
 • Nedstenging av treningssentre, bibliotek, svømmehaller og lignende, bowlinghaller, lekeland, fornøyelsesparker og lignende, museer, kino, teater, kultur- og underholdningssteder, og andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Dette gjelder kun de som har arbeidsplass i Tønsberg kommune.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.
 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. For barn og unge er det lov med aktiviteter ute, med maksimalt ti deltakere såframt to meters avstand holdes.
 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, taxi, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Gjelder ikke de under 12 år, eller andre med gyldig grunn.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.
 • Én-til-én virksomheter får holde åpent. Virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører, samt helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter, bør innføre forsterkede tiltak.
 • Du kan ikke få besøk, med noen unntak: Barn kan få besøk fra sine venner som er i samme barnehage- og barneskolekohort. Men ifølge kommunelegen er det ikke meningen å invitere mange, for eksempel til et bursdagsselskap. Du kan også besøke en person som er i livets siste fase. Og de som bor alene kan besøke eller få besøk av én til to faste venner eller én fast husstand.
 • Unngå reiser, men du kan dra på hytta. Da bør du imidlertid handle i hjemkommunen før du drar, og kun dra sammen med husstanden din.

Regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

(Kilde: regjeringen.no)