Sett med øynene til en som driver butikk i Rjukan sentrum vil jeg si jeg er engstelig for alt som kan komme til å flytte aktivitet ut av Rjukan sentrum. Vi har hittil hatt kommunepolitikere som har skjønt at handel og aktivitet må konsentreres, og ikke spres! Derfor har vi fremdeles et levende bysentrum med handel i små butikker som turister ser ut til å verdsette enda mer enn oss fastboende! Men nå ser det ut til at krefter ønsker å flytte mye kommunal aktivitet bort fra Rjukan sentrum og opp i det gamle sykehuset.

De fleste ønsker seg tjenester nært seg, naturlig nok. Og det er krevende i en stor kommune med spredt bosetting. At alt skal foregå på et sted er i grunnen ikke et reelt alternativ etter min mening. Og det er så vidt jeg kan lese heller ikke foreslått seriøst.

Riktignok er ikke levedyktige butikker i Rjukan Sentrum noe trumfkort i denne debatten akkurat, men vi snakker tross alt om et stort antall arbeidsplasser. Så noe vekt bør det faktisk tillegges for det er absolutt bedrifter som allerede sliter tungt for å holde hodet over vannet! Vi trenger virkelig ikke en styrt forverring!

Om det skal samlokaliseres så kan det vel gjøres sentrumsnært, enten på bilagstomta slik som Gunnar Undersrud har foreslått eller mellom Kiwi og Tinn energi-bygget? Jeg mener å minnes at Tinn energi har vært villige til å flytte; har noen spurt om de i så fall fortsatt er det? Kunne man i såfall tenke seg at de kunne flytte inn i noen av de lokalene som ble tomme etter helsetjenestene? Hvis man tjener på å samlokalisere, må det ikke gjøre at vi taper mye på andre felter! Det man kan tjene på samlokalisering på gamle Rjukan Sykehus kan man vel også tjene på samlokalisering annensteds? Og så kan Helse Sør-Øst få lov til å fortsette å klø seg i hodet for å finne aktivitet som kan betale vedlikeholdsutgiftene på sykehuset. Jørgen Sando