Årsmøte i Tinn SV er dypt bekymret over at det nåværende flertallet bestående av Ap, Høyre og Frp med knappest mulig flertall (1 stemme) har vedtatt at den helse- og omsorgsplanen som ble enstemmig vedtatt i 2018, nå blir satt ut av spill.

Prinsippet om samlokalisering der man skaper et felles fagmiljø i et nytt Helse- og omsorgssenter lokalisert ved Eldres Hus er nå snudd på hodet.

Når man skal utrede hvordan sykehuset skal inn i denne planen gjør man det motsatte av samlokalisering. Dette er noe fleste ansatte ikke ønsker, det er noe regjeringen og Stortinget har gitt klare signaler om at man ikke ønsker, det vil bety økte kostnader og er lite effektivt.

Vi er allerede seint ute, når vi vet at det å få bygget nytt kan ta kanskje 4-5 år, og presset på tilbudene vil øke. Flertallet synes å være mer opptatt av hva man vil med et sykehusbygg, og som vi ikke engang eier, enn hvordan utvikle en god helse og omsorgstjeneste.

Årsmøte er opptatt av å ha en god og effektiv organisering som også gir mest pleie og omsorg for pengene, derfor mener vi det er riktig å begrense aktivitetene til færrest steder gjennom å samlokalisere på Tinn helsetun og ved Eldres Hus, med et nytt Rjukan helse- og omsorgssenter.

Årsmøte synes det er rimelig arrogant å ikke bry seg om hva de fleste ansatte mener. Vi viser her til en massiv uttalelse fra både ansatte ved Tinn helsetun og Eldres Hus. I tillegg har samtlige fastleger slått fast at de ønsker samlokalisering, kfr. Høringsnotat til helse- og omsorgsplanen. Et godt tverrfaglig fagmiljø vil også være best for å rekruttere fagpersonell i framtida.

Vi er nå oppriktig bekymret over at Ap, Høyre og Frp er i ferd med å rote det til slik at det vil påføre innbyggerne unødvendige bekymringer, og for kommunen økte utgifter.

Tinn SV har hele tida sagt at vi ønsker å samarbeide om et best mulig tilbud for våre eldre og syke, derfor la vi fram for et par år siden en rapport om hvordan vi mente planene burde være. Ikke ett eneste parti var opptatt av å ta denne debatten, det beklager vi. Kanskje vi kunne vært i en annen situasjon i dag?

Men - det er ingen skam å snu!

Rjukan, den 4. februar 2020

Tinn SV