Etter fire år med politisk spill gjorde kommunestyret et enstemmig vedtak i sitt siste møte i juni om «nytt helsehus på Rjukan lagt til Bjørkhaug» (RA 18/6). I praksis er dette samme vedtaket som blei enstemmig vedtatt i juni 2018!

Både tapt tid og økte kostnader er blitt resultatet. Det betyr ikke at man nå må ruse av gårde før man har fått til et grundig og helhetlig forarbeide. Jeg blir både overrasket og til dels bekymret når jeg leser at det foreligger en plantegning og at man til og med har sagt at det vil bli et bygg på «fire etasjer» (RA 7/7). Hvem har bestilt dette? Hvilke faglige vurderinger ligger til grunn? Er dette vedtatt?

Jeg vil advare mot at man nå gjentar de feilene som blei gjort da nåværende «Eldres Hus/Rjukan sykehjem» blei bygd. Dette blei som kjent bygd i to etapper og blei lite funksjonelt.

Nå bør det komme en plan for blant annet sanering av de gamle pensjonistboligene som er en forutsetning for å få til et funksjonelt bygg og der man skiller klart mellom omsorgsboliger og reine sykehjemsavdelinger, kontorer m.m. Jeg viser til evalueringsrapporten fra det tidligere omtalte helsehuset i Lyngdal der man angret på at man ikke hadde skilt mellom omsorgsboliger og sykehjemsfunksjoner.

En forutsetning bør være at man raskt får satt ned en byggekomite med folk som har faglig kompetanse og der de ansatte blir tatt med hele veien.

Tinn kommune må, slik jeg ser det, gi klar melding til kulturavdelingen i Fylkeskommunen om at vi må sanere det vi må for å få bygget et moderne og funksjonelt helsesenter. Da trenger vi arealene. Vi kan ikke la oss styre av verdensarv når det gjelder å bygge tjenester som er til for befolkningen. Her må vi stå samlet og ikke la oss overstyre av utenforliggende hensyn.

Fra min tid som helse- og sosialsjef husker jeg hvor viktig det er å ha god og uavhengig byggeledelse som kan følge opp entreprenører og leverandører. Det hadde vi veldig god nytte av da sykehjemmet blei bygd og ikke minst Tinn helsetun. Da hadde vi en effektiv byggeleder som passet på hver minste detalj, skreiv glimrende og spesifikke protokoller og som førte til at vi brukte flere hundre tusen kroner mindre enn budsjettert.

Som medlem i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser jeg fram til at vi får en orientering i første møte i høst slik at vi får mulighet til å komme med synspunkter på prosessen.

Miland, den 18/8-2022


Steinar A. Miland