I RA 28/12-21 skriver Per Lykke (H) at «I samtaler med administrasjonen har vi fått klar forståelse at Bjørkhaug med sine arealmangler, riksvei, elv, ekspropriasjonsbehov og rassikringskostnader ikke er et reelt alternativ.»

Jeg vil be deg, Per Lykke om du kan si hvor du har disse opplysningene fra? Hvilke fakta foreligger? Hvor kan vi finne disse uttalelsene?

Jeg går ut fra at du er enig i at faktagrunnlaget må være likt for alle som skal delta i en opplyst debatt om den viktigste saken som skal avgjøres i denne perioden.

Mvh

Steinar A. Miland