Helsepartiet advarte: Norge er ikke klare for Korona-viruset

KRITISK TIL NEDSKALERINGEN AV HELSENORGE: - I 1964 hadde Norge 24.000 sykehussenger til en befolkning på 3,5 millioner. I dag er vi 5,3 millioner og Legeforeningen oppgir at Norge nå totalt har 10.800 sykehussenger totalt, mener Lise Askvik.

KRITISK TIL NEDSKALERINGEN AV HELSENORGE: - I 1964 hadde Norge 24.000 sykehussenger til en befolkning på 3,5 millioner. I dag er vi 5,3 millioner og Legeforeningen oppgir at Norge nå totalt har 10.800 sykehussenger totalt, mener Lise Askvik.

Det relativt nystiftede Helsepartiet gikk i februar, samtidig med at den første testet positivt på korona-viruset ut i en pressemelding og advarte om at Norge er ikke var klare for å møte et slikt virus. Denne helga må partiet avlyse landsmøtet.

DEL

MÅTTE AVLYSE LANDSMØTETHelsepartiet skrev i sin pressemelding 26. februar at de er svært bekymret for underkapasiteten i norsk helsevesen. Den er ikek blitt mindre aktuell tre uker seinere når antall smittede passerer 900.
26. februar kom det første tilfellet av Korona i Norge, og samtidig sendte Helsepartiet ut følgende pressemelding:
"Det første norske tilfellet med positiv test av Korona-virus, er i kveld offentliggjort av avd. dir. i Folkehelseinstituttet Line Vold.
- Sannsynligheten for smitte her i landet, øker og blir større og større etter som sykdommen brer seg i verden, sa Vold i pressekonferansen." Startet pressemeldingen med, der den satte fokus på den sammenhengende nedbyggingen av norsk helsevesens oms har skjedd siden 60-årene. samtidig planlegges nye sykehus med mindre kapasitet enn de som de skal erstatte.

- Ikke rustet
- Vi er ikke godt rustet til å håndtere et så smittsomt virus. Dersom Koronaviruset bryter ut i Covid-19 (sykdommen) vil allerede godt fylte sykehus bli fullstendig sprengt, understrekte partileder i Helsepartiet Lise Askvik da.
- Anbefalt belegg på sykehussenger er 85% i gjennomsnitt, men Norge ligger på opp mot 92%. Snittet i OECD er 78%. Verst står det til på Ahus og Kalnes som hadde henholdsvis over 7.000 og over 4.000 korridorpasienter i fjor. Til tider er belegget på Ahus opp i 120%. Et utbrudd av Koronaviruset på toppen av dette vil skape enorme utfordringer, skrev Askvik.

Svært liten sykehuskapasitet
Norge har allerede svært begrenset sykehuskapasitet. I 1964 hadde Norge 24.000 sykehussenger til en befolkning på 3,5 millioner. I dag er vi 5,3 millioner og Legeforeningen oppgir at Norge nå totalt har 10.800 sykehussenger totalt (somatiske sykehussenger).
- Resultatet er høyt press på de ansatte til å skrive ut pasienter som i altfor mange tilfeller ikke er ferdig behandlet. Med et smittsomt virus vil en slik praksis bli svært farlig, mener Askvik.

WHO ber Norge
WHO ber Norge se på nettopp sykehuskapasiteten og passe på at andre pasienter ikke blir nedprioritert når / hvis smitten kommer.
- Helsepartiet ble dannet i 2017 for å demme opp mot den gradvise nedskaleringen av norsk helsetjenester vi har sett siden innføringen av helseforetaksmodellen i 2001. Vi er opprørt over brutale kutt i klinikker, avdelinger og fødestuer, der hele lokalsykehus og større sykehus legges ned, mens ambulansekapasitet, rehabiliteringstilbud, eldreomsorg og mange andre ledd utarmes. Vi startet Helsepartiet for at velgerne skal ha det nødvendige, demokratiet virkemidlet innbyggerne trenger for å gi klar beskjed om at helsetjenestene på prioriteres. Vi må slutte å kutte, og begynne å investere, sier Askvik.

Underkapasitet på smittevernutstyr
Allerede nå har Folkehelseinstituttet advart om underkapasitet på smittevernutstyr.
- Dette er symptomatisk på tilstanden i helsetjenestene våre, der kutt har vært målet. Helsepartiet ønsker investeringer og prioritering av helsetjenestene. Liv og helse er viktigst, helse er den viktigste forutsetningen for all livsutfoldelse."
Det het det i pressemeldingen skrevet 26. februar.
Helsepartiet skulle arrangert sitt fjerde landsmøte i Oslo 13. og 14. mars, og ønsket media velkomne, men kom altså i den situasjon at hele landsmøtet måtte utsettes på grunna v nettopp korona-viruset.

Artikkeltags