Her er kommuneoverlege Sjur W. Ohrens presseskriv angående korona-situasjonen i Tinn

Av
DEL

( RA gjør oppmerksom på at denne pressemeldingen er sendt til redaksjonen noen timer før det ble bestemt at alle barnehager, skoler, videregående skoler og høyskoler i Norge skal stenges )

Kjære innbyggere i Tinn kommune

Det betyr at vi står overfor en smittsom sykdom som verden

sjelden opplever. I Norge er det allerede mange som er smittet av koronavirus. Vi står overfor en situasjon som

mange av dere aldri før har opplevd. Vi vil i tiden fremover høre på nyheter at flere vil bli alvorlig syke og noen

vil dø. Heldigvis vil de aller fleste som får denne sykdommen oppleve relativt milde symptomer som ved

influensa og forkjølelse, men vi vet også at noen få vil få et mer alvorlig sykdomsbilde. Til nå har vi ingen i vår

kommune med påvist koronavirussykdom. Vi tester daglig personer og vi vil i løpet av kort tid også oppleve syke

personer av dette i vår kommune. Min bekymring er ikke først og fremst at vi får vårt første sykdomstilfelle i

vår kommune; min bekymring er den nasjonale og internasjonale situasjonen som vil ramme oss frem i tid.

Det er naturlig og riktig å være bekymret nå, samtidig er det ingen grunn til panikk eller treffe uoverveide

beslutninger. Jeg har daglig vært i direkte kontakt med våre lokale leger og andre ansatte der som uten frykt og

med pågangsmot har vært i dirkete kontakt med personer hvor smitte har vært mistenkt. Jeg håper

befolkingen kan vise samme pågangsmot i denne situasjonen og unngå hysteri, panikk og opptre som en god

samfunnsborger. Vårt dagligliv må fortsette også gjennom denne pandemien om enn i en annen form enn vi er

vant til. Vi må forberede oss på at situasjonen vi er i vil ta tid og er den "nye normalen". Vi kan ikke iverksette

tiltak som vi ikke kan holde ut med i lang tid.

Det er viktig at hver enkelt av oss gjør det som er riktig i en slik situasjon. Det er svært viktig at råd følges. La

dette være en folkedugnad for folkehelsen. Vi må alle hoste i et papirtørkle eller albukroken, vaske hendene

grundig og jevnlig og ev bruke håndsprit. Begrens håndhilsning, kyssing og klemming. Hold minst én meters

avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Alle som er syke med

symptomer på forkjølelse eller influensa bør holde seg hjemme og begrense kontakt med andre i den grad som

er mulig. Alle som kan bør ha hjemmekontor.

Jeg som kommuneoverlege og vi som kommune iverksetter i dag og i tiden fremover ulike tiltak for å forebygge

fremtidig smitte i befolkningen. Alle bør selv gjøre det samme ved å følge offentlig sentrale råd og råd vi som

kommunen formidler.

Vi ilegger restriksjoner, avlyser eller utsetter mange kommende arrangementer og møter i hele vår kommune.

Vi oppfordrer til bruk av video og andre digitale løsninger. Dette er et føre var tiltak for å forebygge smitte. Det

er ikke farlig å være blant folk så lenge man tar sine forholdsregler og følger de råd vi gir. For de som er

ansvarlig for slike arrangement anbefaler jeg å ta kontakt med kommunens sentralbord eller nettside for mer

informasjon.

Vi ønsker ikke smitte inn i vår helsetjeneste, våre sykehjem og våre bosentre. Dette er et felles ansvar. Ved våre

legesentre og legevakt anmoder vi om at alle som har behov for å oppsøke oss om å ringe først for timeavtale.

Vi ønsker ikke at dere møter opp uten slik avtale. Vi ønsker ikke at personer sitter lenge å venter på våre

legesentre. Dette er særlig viktig for alle med symptomer på influensa og forkjølelse. Vi ilegger begrensninger

for besøk til våre sykehjem og bosentre. Vi anmoder om at alle dette gjelder setter seg inn i disse reglene før

besøket gjennomføres og unngår unødig besøk hvis det er mulig.

Vi iverksetter restriksjoner for våre skoler og barnehager, men inntil videre vil disse være åpne. Å stenge alle

våre skoler og barnehager er et svært inngripende tiltak uten at det er påvist smitte i kommunen. Å stenge vil

få mange konsekvenser for svært mange arbeidsplasser og true viktige tjenester i samfunnet slik som

helsetjenesten. Helsetjenesten er vår ryggrad i kampen mot denne epidemien. Vi må derfor unngå at tiltak som

stengning ikke virker mot sin hensikt. Allikevel vurderes tiltak som stengning fortløpende og hvis så er

nødvendig vil vi gi beskjed til de det gjelder gjennom våre skoler og barnehager. Stengning kan iverksettes på

kort varsel. Vi er svært opptatt av hvordan barn og ansatte omgås andre også på fritiden. Det er viktig at

foreldre snakker med sine barn, selvsagt vurdert etter alder på barnet, om generell hoste og håndhygiene.

Dette er et felles ansvar. I størst mulig grad bør håndhilsning, klemming og kyssing unngås for de eldste barna.

Alle barn med alle type infeksjoner bør holde seg hjemme inntil de er friske.

Kommuneoverlege Sjur Widme Ohren


Artikkeltags