Politmesteren lo ikke da han åpnet humorboka til Engstrøm

Rjukans politimesteren lo ikke da han i 1941 så hva noen lånere hadde skriblet om Hitler og Mussolini i en bok av humoristen Engstrøm .