Kaller steinørken i Hjartdal for uslepen diamant

Audun Dølen mener massedeponiet etter byggingen av Mælefjell-tunnelen er en uslepen diamant.