Hjelp kvinner og barn i Afghanistan nå!

Som mor, kvinne og tidligere flyktning vekker TV-bildene fra Afghanistan vonde minner og skaper raseri. Nok en gang er vi vitne til en ny maktovertakelse av en herjet befolkning. Nok en gang forventer vi at kvinner og barn blir de største ofrene, og vi gruer oss allerede til overskriftene og historiene som skal komme de neste dagene, ukene og månedene.

Det er allerede kommet rapporter om at kvinner blir jaget bort fra jobbene sine og at småjenter blir tvangsgiftet bort til Taliban-soldater. Det vi alle har fryktet, er allerede i ferd med å skje.

Vi som er eller har vært med i støttegrupper for asylbarn følger ekstra nøye med nå og glemmer ikke sviket disse barna og deres familier har bli utsatt for. Vi glemmer heller ikke at asylsøkere som ble tvangsreturnert til Afghanistan fikk forsikringer om at de ble returnert til et såkalt stabilt og trygt Kabul.

Vi er mange som går med klump i magen og hjertet i halsen for hva våre medsøstre og deres barn har i vente.

Nok en gang leser vi uttalelser fra vår statsminister og hennes nærmeste samarbeidspartnere om å hjelpe afghanerne der de er. En streng og rettferdig asylpolitikk har vart mantraet til regjeringen i mange år. Vi kan konkludere med at den har vært streng, så streng og urettferdig at Norge har fått gjentatte advarsler om at politikken bryter med Flyktningkonvensjonen.

Norge må øke antallet flyktninger og gi oppholdstillatelse til afghanerne som har vært i norsk tjeneste. Barn og voksne som har blitt tvangsreturnert til Kabul må få opphold i Norge. Nå trengs det internasjonal solidaritet for å hjelpe mennesker på flukt. Vi kan ikke akseptere at afghanerne overlates til seg selv mens Taliban rykker fram og tar over.