Det er bare Tinn kommunestyre og innsender som vet hva kommunestyrets spørretime gikk ut på da kommunestyret startet onsdag morgen. Tinn kommunes nyinstallerte kommune-TV gikk på nett med bilde men uten lyd.

Da formannskapssekretær fikk vite at det man sendte uten lyd, ble sendingen pauset, og man fant løsningen på lyden, og lyd på sendingen ble sendt fra 21 minutter etter at kommunestyret startet.

Fram til da hadde det vært opprop og kommunestyrets spørretime, som er en fast ordning for møtet.

Men kommunestyrets spørretime ble ikke gjentatt.

- Saken og svaret må leses i protokollen, skriver formannskapssekretær Karianne Ørnes i en SMS, uten å opplyse om hva saken gjaldt.

Kommunestyret fortsatte så med kommunedirektørens orientering med lyd, og kommunestyret var i gang.

Kommunen har hatt problemer med sitt innsynssysyem, som også er koblet opp mot kommune-TV, uten at det nødvendigvis har noe sammenheng.
Kommunen opplyste på sin nettside onsdag morgen før man startet kommunestyret at det nå skulle være i orden igjen.

Rent bortsett fra dette har det vært gode erfaringer med Tinn kommunes nye kommune-TV, med unntak av at bildene som sendes ut er svært mørke.

Kommunestyret har møte i dag, onsdag og i morgen torsdag, også med start klokka 9.