Gå til sidens hovedinnhold

Husleiesaken, to som har fått skyld

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg lovet å komme tilbake med en redegjørelse på nyåret på hva saken handler om for begge de to som er skyldpålagt i husleiesaken, for det er på tide at det kommer fram i dagens lys, og ikke blir tiet i hjel lenger.
Saken er slik: Når det gjelder måten teamleder Bjørn Thorbjørnsen er blitt behandlet på er det fordi han gjorde det som var riktig, nemlig å støtte den som gjorde det han hadde fått beskjed om (Kittelsen). Og ikke gi skyld til Kittelsen for noe som ikke var tilfelle, slik som Nav ledere og kommunen gjorde.
Bjørn Thorbjørnsen har blitt mobbet, trakassert, ærekrenket og utfryst av sin jobb pga. av at han støttet Kittelsen.
Og fordi han var teamleder for Kittelsen, og fikk beskjed om at han ikke hadde fulgt opp Kittelsen ang. husleiekontraktene (dette er løgn og usannheter, Bjørn Thorbjørnsen hadde ikke noe med dette å gjøre). Thorbjørnsen fikk også skyld for flere ting, som han ikke hadde noe med, dette er også bekreftet fra økonomiavdelingen i Tinn kommune (allikevel ble han påført skyld for det).
Dette er essensen av hvorfor Thorbjørnsen har blitt gjort alle disse ting med som jeg har skrevet om over. Altså alt dette fordi at Thorbjørnsen har integritet og støttet en mann som hadde gjort den jobb han fikk beskjed om.
Det har vært og er høy faktor av MacGyver-tape bruk i denne saken. Alle er tause, folk får munnkurv, og folk gir blanke så lenge det ikke handler om dem selv. Skyld er blitt lagt der skyld ikke skal være, fordi dem som har skyld for dette ikke tar det, og ikke vil være ved det.
Er vi ledere så må vi stå til ansvar, og ikke legge ansvaret på ansatte under seg som ikke har gjort annet enn en god jobb.
Når det gjelder det disse to har gått igjennom er det en skandale i seg selv at kommunen driver slik som dette.
Det er ingen i kommunen på noen måte som har tatt kontakt med Thorbjørnsen når det gjelder denne saken her, alt Nav leder har kommet med i kommunen og andre plasser er blitt tatt som god fisk.
Bjørn Thorbjørnsen er blitt snakket ned i kommunen, blitt lagt skyld på i tillegg til Kittelsen. Rådmannen og hans administrasjon har vært med på alt dette som her har skjedd.
Rådmannen har en plikt til å påse at saker er undersøkt grundig i alle spekter av en sak, før det blir gjort noe med den, og før den blir lagt fram for folkevalgte i høringer o.l.
Rådmannen skal også sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll, kommuneloven § 23 nr.2.
I denne kommunale saken som har fått så store konsekvenser for to mennesker er ikke noe av dette gjort, og jeg stiller i denne forbindelse spørsmålene:
Hvorfor skal disse to lide overlast for noe dem ikke har gjort?
Hvor er rettsikkerheten til Thorbjørnsen og Kittelsen i denne husleiesaken, og hvor har den vært?
Hvor er ydmykheten fra kommunen med rådmannen i spissen og Nav leder, når det er avsagt dom i saken som sier alt?
Vil virkelig Tinn kommune være seg bekjent av dette?
Det som her kommer fram er bare en brøkdel av saken, men det viser at det er to som har fått skyld, og hvorfor Thorbjørnsen også er blitt lagt skyld på. Dette kun for at han har integritet og støtter Kittelsen i hans sak, det er mer enn en kan si om andre.
Dette er bare toppen av kransekaken, jeg kunne skrevet så mye mer, men jeg kan ikke lage en avhandling her.

Tinn kommune kan ikke ordne eller snu det som er forvoldt, men det kan vises en stor grad av ydmykhet, og gis oppreisning og en offentlig beklagelse i en slik graverende sak.
Denne saken handler om organisasjonen Tinn kommune og hvordan Tinn kommune representerer seg.
Ser nå i denne forbindelse at den nye administrative ledelse i Tinn kommune tar et reelt tak i denne saken og viser ansvar, og gir oppreisning og en offentlig beklagelse til dem begge.
En liten anekdote til slutt, Tinn kommune vil gjerne ha tilflytting til kommunen, kanskje på tide å gjøre opp for sine feil da. Kommunen har flere saker mot seg, og det er ikke veldig innbydende for folk, kanskje noe å tenke på?

Takk for oppmerksomheten


Gro H. Johansen (kona til Bjørn Thorbjørnsen)