Gå til sidens hovedinnhold

Hva er det dere vil?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha lest RA 12/9 og ordførerens svar til Anbjørn Lurås må jeg innrømme at jeg fortsatt ikke forstår hva Ap, Høyre og Frp vil med bl.a. eldreomsorgen her i kommunen. Og hva slags alternativer snakkes det om? Hvorfor har vi ikke blitt informert om dette vi som sitter i råd og utvalg?

Jeg siterer ordfører; «Det haster å få fastlagt framtidas omsorgsplan for Tinn. Vi har vært svært grundige i forstudien, og vi har et godt grunnlag for beslutning.» Hva i all verden betyr dette? Helse- og omsorgsplanen blei enstemmig vedtatt i juni 2018. To år har gått og vi er fortsatt ikke i gang med planen, fordi disse partier ikke respekterer et enstemmig vedtak, og har fulgt opp dette. Og hvis vi har et «godt grunnlag», hva er det man da skal utrede?

Det som nå skjer er at flertallet river planen i filler, og vil begynne på nytt. Hva slags «forstudier» er det ordfører snakker om.? Hvorfor får vi ikke framlagt dette? Vi er alle enige om at det haster å få gjort nødvendige vedtak, men dere som nå sitter i posisjon har bidratt til å trenere dette, med en rekke forvirrende utspill bl.a. om Tinn helsetun som i den vedtatte planen ikke skulle miste sykehjemsplasser.

Det går ikke an å drive politisk spekkhogger-virksomhet i forhold til helse- og omosrgsplanen. Det er useriøst. Planen er, slik jeg ser det, å sammenliknes med et korthus, trekker du ut ett kort ramler alt sammen. Jeg vil minne om at hele prosessen har vært åpen og demokratisk. Samtlige faginstanser, råd, utvalg og ansatte har sagt sin mening. Det er arrogant å gi blaffen i det som de aller fleste ansatte har sagt; lag et helse- og omsorgssenter ved Eldres Hus med omsorgsboliger, samlokaliser de kommunale enhetene, og skap et sterkt faglig miljø slik at vi lettere kan rekruttere nøkkelpersonell i framtida! Og ikke minst få mest og best mulig helse ut av våre skattekroner.

La Helse Sør Øst beholde sykehuset, i stedet for å bruke millioner av kroner på et bygg, som vil kreve millioner å vedlikeholde.

Helse og omsorgsplanen må, slik jeg ser det, opp til ny behandling slik at vedtaket fra 2018 eventuelt blir gjort om, fordi premissene nå er dramatisk endret i forhold til det kommunestyret tidligere har vedtatt. Hvis det blir vedtatt at det skal lages en ny plan må selvsagt alle berørte instanser bli hørt slik som lovverket tilsier.

Steinar A. Miland

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne