Dette ser jo ut som fiktive og feil opplysninger som vokser til et større og større fjell. Er det måten våre politikere vil bruke fellesskapet sin penger for oppnå sine drømmer ? Hvis de har sånn tro på sitt luftslott hvorfor bruker de ikke sine egen kapital så slipper de å stå til ansvar i ettertid? Eller det er kanskje ikke nødvendig ettersom det er bare gå ut politikken og overlate regningen til kommunen sine innbyggere? Håper at fornuften seirer hos posisjonen i tide før det brukes mer tid og kapital på dette.

Les også

Rjukan Digital Arena AS og Crayon AS = Sant?