Hva skal bygningene brukes til nå ?

Hva skal de tomme skole lokalene på Miland brukes til? Politikerne har allerede bestemt å sette ned et utvalg som skal se på etterbruken. - Et bredt sammensatt utvalg, understreker ordføreren.