(Gjengangeren)

Under overskriften «Meningsløst fra Ap og LO om skole» garanterer Sp sin ordførerkandidat Terje Riis Johansen for at SP vil sikre nærskoleprinsippet ved å opprettholde en desentralisert skolestruktur, og at elevene skal sikres å kunne gå på nærskolen for at flest mulig ungdommer kan ta videregående opplæring uten å flytte hjemmefra. Det er bra, men er det hold i en slik garanti så lenge SP kan komme til å gi Fremskrittspartiet og Høyre betydelig innflytelse? De partiene vil ha «fritt skolevalg», altså karakterbasert opptak som fører til at de flinkeste kan velge hvor de vil gå. De som derimot ikke har gode nok karakterer må ta til takke med den skole der det er ledig kapasitet, uansett hvor langt fra hjemkommunen det er. For Arbeiderpartiet er nærskoleprinsippet en viktig skoleprioritering. Vi mener et godt skoletilbud i hele fylket er av stor betydning for næringslivet, bosetting og ikke minst fordi da kan flest mulig ungdommer kan ta videregående opplæring uten å flytte hjemmefra

Forskjellen på Senterpartiet og Arbeiderpartiet i denne sammenheng er at Arbeiderpartiet mener at Vestfold og Telemark styres best med utgangspunkt i et sterkt fellesskap. Et fellesskap som tar ansvar for hele det nye fylket og som skjønner at ungdom som skal gjennomføre videregående opplæring fortjener et sterkt og godt skoletilbud i nærheten av der de bor.  Det ville vært en fordel om Senterpartiet også avklarte hvordan dette viktige prinsippet skal gjennomføres dersom det ikke er i samarbeid med Arbeiderpartiet.

Vi blir noe forundret når vi leser at Senterpartiets Terje Riis Johansen hevder at Arbeiderpartiet er Senterpartiets hardeste motstander i skolepolitikken. Det er en merkelig uttalelse og må i beste fall sees på som et forsøk på å spre en falsk nyhet. Vi trodde ikke dette skulle komme i en valgkamp i Norge og i hvert fall ikke fra Senterpartiet, men der tok vi dessverre feil. 

Høyre og Fremskrittspartiet har som nevnt fremmet forslag om «fritt skolevalg», dvs. karakterbasert opptak, som altså er det stikk motsatte av hva Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker. Vi er forundret over at ikke disse partiene er Senterpartiets hovedmotstander når det gjelder skolepolitikk.

Forsøket på å svartmale Arbeiderpartiet og situasjonen for distriktskolene i Telemark de siste fire årene faller på stengrunn og blir et dårlig forsøk på å godtgjøre sin egen uklarhet.

Arbeiderpartiet har, sammen med SV, KrF og Rødt sikret et godt og bredt skole tilbud i hele fylket. Dessverre går antallet ungdommer ned. Derfor har inntekten til fylket gått ned, og vi har hatt mindre penger å bruke på skole. Det er årsaken til at vi som ansvarlige partier har gjort viktige prioriteringer blant annet ved å

  • samlet tilbud som TIP (teknisk og industriell produksjon), media og påbygg. 
  • redusert antall skolebygg betydelig ved å samle avdelinger i Skien, Porsgrunn og Bamble.
  • samlet Transport-tilbudet på Notodden.

Samtidig har vi investert og satset mye for å sikre et godt skoletilbud i hele fylket:

  • Bevart påbygg på Rjukan og i Kragerø
  • Sagt nei til forslag om å legge ned Vest-Telemark vgs Avd Seljord
  • Sørget for at det fortsatt er nærskoleprinsippet som gjelder i det nye fylket.
  • Rustet opp naturfagsrom og laboratorier på Bø vgs, Rjukan vgs og Notodden vgs.
  • Bevilget 1,5 millioner til Nome vgs for å sikre en ekstra klasse på anleggsteknikk.
  • Hvert år gitt 2,5 millioner ekstra til Vest-Telemark vgs Avd Seljord, i år økte det til 3,5 mill.

Vi har etablert et utstyrsfond på tilsammen 9 millioner for å kunne oppdatere utstyret på yrkesfag på alle de videregående skolene. Vi har satset mye på det psykososiale miljøet på de videregående skolene fordi vi vet hvor viktig det er for gjennomføring og trivsel. Vi har sørget for gratis skolefrokost til alle fordi det er viktig for læringen. Det siste vi nå har gjort er å sette av et fond for kompetanseheving hos lærere på nettopp dette området. Noe SP stemte imot.

Politikk fungerer. Aldri før har så mange gjennomført videregående skole. Resultatet i Telemark har blitt bedre og bedre år for år. I Telemark gjennomfører nå 79% av elevene videregåeende opplæring. Det er historisk høyt og over landsgjennomsnittet, men vår ambisjon er at alle skal gjennomføre. Det jobbes kjempegodt ute på skolene våre. Det er stø kurs og dedikerte lærere og andre ansatte. Vi jobber som ett lag. Arbeiderpartiet, SV, Rødt og KrF prioriterer skole. Og det gir resultater, over hele fylket!

Vi håper Senterpartiet støtter opp om dette og avklarer også andre viktige veivalg for vårt nye fylke.

Det er særdeles interessant at analysene av dagens meningsmålinger viser at Senterpartiets fremvekst først og fremst er en tydelig markering mot borgerlig sentraliseringspolitikk. At samme parti skal hjelpe borgerlig politikk sin fremvekst i norske kommuner og fylkeskommuner er et stort paradoks.

Når LO Telemark og Vestfold oppfordrer sine medlemmer om ikke å stemme Senterpartiet så klarer LO selv veldig godt å redegjøre for hvorfor de har tatt denne beslutningen. Men vår erfaring er at LO alltid har en helhetlig tilnærming til politikken. Og når Senterpartiet på jakt etter et fylkesordførerkjede kan sette selv FrP inn i maktposisjoner, da handler det nettopp om en større helhet. On nærskoleprinsippet, konkurranseutsetting, privatisering, distriktene, landbruket, jordvernet – men også hvilke verdier vi vil skal få prege politikken i vårt nye fylke. Det er nok det LO har forstått.

Terje Riis Johansen, det er helheten som teller, en del av en slik helhet er at  de unge i vårt nye fylke fortjener at vi som er mest enige spiller på lag, ikke gambler med at partier som vil ha karakterbaserte opptak og en mer sentralisert skole.

Terje Aasland og Truls Vasvik, ledere i Telemark og Vestfold AP.