Kommunestyremøtene 16 og 17. juni var typiske eksempler på digitale møter i Tinn. - to representanter ikke kom inn ved møtestart. - ordfører er tom for strøm på sine øretelefoner. - stadige opprop, for å sjekke om alle «er på plass» etter pauser. - venting på å få vara inn, og huske at vara skal ut av møtet. - Vi glemmer å skru på mikrofonen og vi glemmer å skru den av.

Det er også ekstra krevende å lede digitale møter, og det er like krevende å følge med på digitale møter. Ipad er verktøyet politikere har, der må det veksles mellom sending og sakskart, og det er en kjensgjerning, at ikke alle er like digital anlagt.

Der vi i kommunestyresalen enkelt rakk opp hånda, skal nå stemmer avgis skriftlig i chatfeltet. Ofte går dette greit, men noen ganger går det galt, det gjorde det i forrige kommunestyremøte. Både posisjon og opposisjon misforsto ordførers instruksjon: «Hvis du er for – skriv mot i chaten».

Det førte faktisk til at vi i SV stemte for et punkt vi på ingen måte var for. Representanten Lykke skal ros for å rope replikk og forsøke å oppklare misforståelsen. Ordfører klubbet han korrekt ned, fordi han ikke brukte «chaten» til å skrive «replikk» først.

I ettertid ser vi at realiteten i dette «enstemmige» vedtaket ikke utgjør en praktisk forskjell, og kommer ikke til å forfølge dette videre utover en kommentar i neste kommunestyre til høsten.

SV er lei digitale flater til politiske møter, vi ser frem til en sommer der det til dels mangelfulle digitale demokratiet forsvinner ut av syne og sinn, og forhåpentligvis er noe vi aldri ser igjen.

Tinn SV ønske våre politiske kolleger, ordfører, administrasjon og innbyggere en riktig god sommer.

Tinn SV – kommunestyregruppa

Jenni Kvaran, Sanja Pasovic, Marianne Skårdal, Trygve Lampe, Jørn Langeland og 1. vara Åshild Langeland