Først vil jeg si at tankene til arbeidsgruppa som ønsker å skape liv i sykehuset er helt fine. Det hadde vært supert med en Ål-modell med gipsestue, flere poliklinikker, dagkirurgi osv. Det hadde vært et glimrende plaster på såret etter at vi mistet sykehuset vårt. Jeg er også enig i at vi må få til flere arbeidsplasser i den skrumpende kommunen vår.

MEN - når det er sagt, så lurer jeg på et par ting eller tre. Kanskje jeg er naiv og ikke har fått poenget med meg....

Målet med et evt. sykehuskjøp er å få til helserelatert aktivitet og skaffe arbeidsplasser. Her er 3 muligheter:

  • Private arbeidsplasser
  • Statlige arbeidsplasser
  • Kommunale arbeidsplasser

Siste alternativ kan vi luke bort, for kommunen har ikke økonomi til å drifte flere arbeidsplasser enn vi har i dag. Dette tolkes ut fra at de kommunale helsetjenester er for dyre, og vi har for mange sykehjemsplasser.

Statlige arbeidsplasser - hm. Det vil jo si Helseforetaket som jo allerede eier bygningen og som selv har lagt ned driften for 6 år siden. Hvorfor skal kommunen kjøpe, oppgradere og vedlikeholde bygningene for å få dem tilbake ? Er det kommunens oppgave å stille bygninger til rådighet for et statlig helseforetak ?

Private arbeidsplasser... Har vi noen private aktører som er interessert i å drive med helserelatert virksomhet ? Hvorfor får vi ikke noen signaler på det ?

Og her er det kanskje noe jeg har misforstått men - Var det ikke akkurat det Erik Normann jobbet med i årene 2014 - 2017 ? Var det ikke slik han brukte 3 år på å konstatere at det var dødfødt ? Var det ikke det som var en av grunnene til at Tinn Kommune besluttet å IKKE kjøpe bygningene. Har tidene virkelig forandret seg så mye at det nå er nye muligheter ?

Ikke for å være negativ, men er det ikke vel optimistisk at en arbeidsgruppe innen neste kommunestyremøte skal forsøke å ha planene klare for helserelatert virksomhet, slik at kommunestyret kan avgjøre om det er aktuelt med et kjøp ? Det er jo ikke tilstrekkelig med planer, men man må jo også sikre at de kan føres ut i livet - dvs at vi har noen aktører på plass. Og har vi det ?

Og hvis denne gruppe kan utrette på noen uker hva Erik Normann ikke klarte på 3 år, hvorfor har de så ikke kommet på banen for lenge siden ? Jeg bare spør.

Intensjonene er lettkjøpte. Ålmodellen hadde jo vært helt topp, og flere arbeidsplasser - hvem vil ikke ha det ?

For de som kanskje har problemer med å se den store sammenhengen, skal jeg utdype litt:

Flere arbeidsplasser - Ja takk. Men hvem skal betale lønna til de som skal jobbe der ? Det er nok ikke Tinn Kommune, siden vi nå igjen må bestemme oss for om vi skal velge bort Hovin Skule, Miland Skole, Tinn Helsetun eller Eldres hus. Så sykehjemsdrift blir det neppe. Hvis kommunen skal drive helserelatert aktivitet i sykehusbygget, må det være noe som er såpass inntektsgivende at vi går i pluss.

Privathospital som drives av aktører som Aleris, Volvat eller Ibsenklinikken ? Sistnevnte har allerede forsøkt seg på Rjukan uten å lykkes, men kanskje noen andre er mer aktuelle. Forhåpentligvis har arbeidsgruppa noen kontakter allerede. Da er det de som finansierer drift og lønn og betaler husleie til eieren av bygget, som forhåpentligvis kan dekke rehabiliterings- og vedlikeholdsutgifter.

Ål-modellen hadde vært en drøm, men hvem er det som driver Hallingdal Sjukestugu ? Det er ikke Ål Kommune som er ansvarlig for Ål-modellen, og det er heller ikke så sannsynlig at Tinn Kommune vil kunne ta ansvar for Tinn-modellen. Hvis noen kommuner driver denne typen virksomhet, må det være en veldig rik kommune.

Sjukestugu i Ål drives av Vestre Viken, som i likhet med Sykehuset Telemark er en del av Helse Sør Øst - Altså statlig virksomhet. Sjukestugu dekker et stort område med flere store hyttekommuner som Hemsedal, Gol, Hol, og i tillegg Flå og Nes. Det vil si at en Tinn-modell av en sykestue naturlig ville drives av Sykehuset Telemark og i beste fall dekke Tinn og Vinje kommuner. Sykehuset Telemark har allerede bygget ned driften til et minimum og lagt bygget ut for salg. Dette må være signal om at det ikke er aktuelt for foretaket å drive virksomhet der. Eller klarer arbeidsgruppa og snu dette ved å kjøpe bygget og invitere dem tilbake som leietakere ?

Eller kanskje vi skal bruke penger på en ny konsulent som er bedre enn Erik Normann ?

Hvis Lykke, Linnerud og co klarer dette på rekordtid skal jeg bøye meg i hatten og sikkert flere med meg.

Hanne Lien