Hytteeiere ber veieier reparere veien

Hytteeiere i Vatnedalstøylen Hytteforening ønsker at Tinn kommune utfører vedlikehold av Vatnedalsvegen fra krysset ved Krosshovdvegen og opp til bommen til Klonteigs område.