Når mobilnettet er nede, forsvinner nødnumre og trygghetsalarm

Da mobilnettet gikk ned i Jondalen og Sandsvær, forsvant stabiliteten med trygghetsalarmene også. Folk kommer heller ikke igjennom på 113.