« Velkommen til Tinn i år 2100! Du har nå forflyttet deg 80 år frem i tid! Vi befinner oss i en tenkt fremtid mot slutten av vårt århundre, hvor verden har greid å gjennomføre middels gode klimakutt»

Slik ønskes du velkommen inn Klimabarometeret som en stor stab i NRK har utarbeidet og visualisert med grafikk for alle norske kommuner. Norge opplever allerede klimaendringer. Fram mot år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå.

"Det vi skal fortelle deg her, er basert på tusenvis av opplysninger fra norske og internasjonale klimaforskere. Trenger du skiene dine lenger? Står kjelleren under vann? La oss se"

Lavlandet i Tinn 2100 - som Lindesnes idag

I dag har Tinn kalde vintre og kjølige somre i forhold til resten av landet. Slik blir det nok ikke om 80 år. Ved middels utslipp har gjennomsnittstemperaturen steget med 2,4 grader. "Det betyr at det er blitt like varmt i lavlandet i Tinn i 2100 som det er i dag på Lindesnes, aller lengst sør i landet" heter det på Klimabarometeret.

I dag har Tinn omtrent 132 skidager en vanlig vinter. Det betyr dager med minst 20 centimeter snø på bakken. Innen slutten av århundret anslår forskerne at nesten en tredjedel av disse skidagene er borte. Dette gjelder områder litt oppover i terrenget, mellom 300 og 1000 høydemeter. Hvis din faste skiløype ligger i lavlandet blir skisesongen enda kortere: bare et par uker.

Mer skog og mindre vidde

For eksempel vil skogen, som i dag dekker 30 prosent av Tinn kommune, bli tettere og bre seg utover. Trærne får litt trøbbel også, men alt i alt vokser de raskere, ifølge skogforskerne i Nibio. Ved middels utslipp får trærne rundt 27 dager mer i året på å utfolde seg! Problemet med det er at fjell og vidde gror igjen. I Tinn blir det varmt og vått nok til at trærne kan erobre alle disse karrige områdene, som så mange fjelldyr og planter er avhengige av, ifølge et anslag fra norske forskere.

Det rammer både blåstrupen, snøspurven og fjellhumla. Dessuten krymper sannsynligvis beitene på Hardangervidda, Brattefjell-Vindeggen og Blefjell villreinområde.

Skrekkscenariet?

Vi kommer ikke utenom en rask tur dit. Skrekkscenariet kan inntreffe hvis vi ikke kutter utslipp i det hele tatt. Da sier forskernes regnestykker at Tinn blir 4,1 grader varmere og mister 69 skidager. I en slik verden blir det omtrent like varmt i lavlandet i Tinn som det er i København i Danmark i dag. De økonomiske ringvirkninger fra utlandet, Ifølge Klimarisikoutvalget, kan bli så ille at det er meningsløst å regne ut prislappen…

NRKs klimaredaksjon ser likevel ikke helsvart på framtida - det er mulig å snu utviklingen:

"Det er ikke lenge siden vi var på vei mot dette skrekkscenariet. Men heldigvis ser det ikke sånn ut lenger, fordi vi har begynt å ta klimahensyn mange steder i verden. For eksempel ved å stenge kullkraftverk og bygge solceller. Bare ved å gjøre litt, bare ved å starte klimakampen, har vi altså fått fremtiden til å se litt mindre skrekkelig ut for Tinn og verden"

Sjekk her :

NRKs Klimabarometer Tinn