Fem millioner kroner mer i spillemidler

IDRETT: Mer spillemidler til Telemark. Her fra Tine - stafetten.

IDRETT: Mer spillemidler til Telemark. Her fra Tine - stafetten.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Telemark får fem millioner kroner mer til utvikling av anlegg for idrett, friluftsliv, og fysisk aktivitet enn i fjor. Totalt får Telemark 47,7 millioner kroner i 2018.

DEL

Penger til anlegg i TelemarkSpillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige formål. Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

- Tilskuddet til Telemark er en viktig bidragsyter til at det kan bygges mange gode anlegg, både for organisert og egenorganisert aktivitet i fylket. Det legges ned en enorm innsats, og et utrolig viktig arbeid i kommuner, frivillige lag og foreninger, sier leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge Hansen.

Fordeling til anlegg i Telemark vedtas 13. juni Prioriteringen av spillemiddelsøknader behandles i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 13. juni. Fordelingen gjøres på bakgrunn av søknader fra kommuner, idrettslag og foreninger som fylkeskommunen mottok innen søknadsfristen 15. januar. Telemark hadde i år 103 godkjente søknader, og den samlede søknadssummen var på hele 144 498 000 kroner. Det er en økning på over 25 millioner kroner i søknadssum fra i fjor. Tildelingen skjer etter kulturdepartementets føringer for ordningen, i tillegg til føringer i Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020. Søkere får svar på søknadene sine innen 1. juli lover lederen i hovedutvalget.

Artikkeltags