Jeg er fortsatt ikke tilfreds med ordførerens sitt svar på mitt spørsmål om hvorfor helse og omsorg er blitt en næringssak.

At det er et samrøre mellom næringspolitikk og helse- og omsorgsplan er helt åpenbart. At hensynet til næring veier tyngre enn hensynet til helse om omsorg kommer frem i de fleste innleggene posisjonen hadde i kommunestyret.

Et eksempel på dette er representanten Lykke sine uttalelser i kommunestyret under behandlingen av helse og omsorgsplan for Tinn kommune. Der sier han:

Sitat: «Tinn kommune har hatt et næringsfond på mange millioner og vi har vel kun fått litt turisme ut av det, så nå må vi tenke positivt. Vi trenger, ny næring, arbeidsplasser, vi må utrede og se om vi kan få til noe der oppe»

At posisjonen nå vil bruke innbyggernes skattekroner til å finansiere lokaler for usikre næringsprosjekter blir helt feil. Og fins det noen garanti for at Sykehuset Telemark vil gjenetablere seg med medisinske tilbud ? Dagens ordfører vet nok hvor vanskelig dette kan være da han selv jobbet ved RNU med Rjukan sykehus som prosjekt.

Og hvorfor må Tinn kommune eie sykehusbygget når det ikke skal etableres kommunale helsetjenester der.

Dette er grunn til at vi sier ett rungende NEI til å blande nærings politikk med helse og omsorgs planen for Tinn kommune. Jeg og mange med meg forlanger to levedyktige sentre med helse- og omsorgstjenester for Tinn kommunes innbyggere.

Det blir tomme ord når ordføreren utaler att posisjonen er tydelige på at en samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester er helt avgjørende for å kunne lykkes.

Vi var vitne til at et alternativt punkt nr.8 ble stemt ned uten noen form for diskusjon i posisjonen.

Med ett nytt pkt. 8 hadde Tinn kommune mulighet til å jobbe tverrpolitisk mot sentrale myndigheter/foretak. Vi hadde da møtt med felles styrke fått presentert planer forslag til ny næring og helsetilbud i tråd med nasjonale føringer.

At posisjonen er fornøyd med et solo-løp er helt uforståelig.

Geir Engell