Turid Kristensen, stortingsrepresentant (H) og Margret Hagerup, stortingsrepresentant (H)

Det er rett og slett på høy tid, ja, faktisk på overtid, å sette norske mødre og fedre på plass. Onkler, tanter, besteforeldre og naboer kan også gjerne settes på den listen. Den kollektive misforståelsen om at enkelte studieretninger er mer verdt enn andre bidrar bare til at mange ikke tør å følge drømmen sin om å velge yrkesfag.

Dette taper alle på. Aller mest ungdommene selv, men også alle vi andre. Vi trenger dyktige fagarbeidere som sørger for at det er trygt å fly, at vi får gode hus å bo i og at barna våre får en god hverdag i barnehagen. Norsk næringsliv skriker etter flere lærlinger, og har et stort behov både for fagarbeidere og folk med høyere utdanning. Begge typer kompetanse må til, og ingen tjener på å sette disse opp mot hverandre.

Veidekke gjennomførte for et par år siden en undersøkelse som avslørte at en av de store utfordringene vi står overfor er at mange foreldre ikke vil anbefale de unge å velge yrkesfag. Nå tror vi ikke at foreldre som ikke anbefaler sine barn å ta yrkesfag gjør dette av vond vilje, men det kan mangle kunnskap om alle mulighetene yrkesfag faktisk gir.

For dette handler om kunnskap og holdninger. Aller verst er mødrene.

I Utdanningsnytt kunne vi nylig lese om moren til Lukas, Guri. Hun fortalte at hun mente TIP (teknikk og industriell produksjon) var for elever som ikke kom inn andre steder. Hun prøvde å holde igjen da Lukas ville velge TIP. Heldigvis stod Lukas på sitt, og Guri bestemte seg så for å støtte ham. Fordommene ble siden gjort til skamme, og hun har nå fullstendig endret innstilling. Dette kan muligens vise vei for flere.

Vi i Høyre skal fortsette å jobbe for å styrke skolenes rådgivningstjenester slik at alle får like god informasjon om utdanning og yrkesvalg. Vi må sørge for at faget utdanningsvalg sikrer at elevene faktisk blir kjent med alle mulighetene de har. Kanskje må flere fra næringslivet, ansatte på yrkesfag og videregående og opplæringskontorene slippe mer til på ungdomsskolene for å støtte lærerne i dette arbeidet. Vi må rett og slett skape en ungdomsskole som forbereder like godt til yrkesfag som til studieforberedende. Det lover Høyre å fortsette å jobbe for.

Men både mødre, fedre, onkler, tanter, besteforeldre og naboer må også skjerpe seg og gjøre sin del av jobben. 1. mars går søknadsfristen til videregående skole ut. Lær dere om alle de fantastiske mulighetene som ligger i yrkesfag, og at ingen dører lukkes ved å velge yrkesfag. Tvert imot. Ikke si til noen at de har for gode karakterer til å velge yrkesfag. Støtt ungdommene i deres valg. Det fortjener de.