- Ikke rør skolen vår! - Se videoen her

Elevene ved Miland skole er selvfølgelig sterkt imot at Miland skole skal nedlegges, som forslaget går ut på i kommunedirektørens budsjettforslag.