Innbrudd i tre ulike hytter - stjal høyttaler og aggregat

Politiet har undersøkt åstedene.