- Innfør eiendomsskatt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Formannskapet har gjort vedtak på bakgrunn av rådmannens forslag til budsjett for 2019. En stor takk til SV og Sp som har gått i mot forslaget fra rådmannen om å legge ned Miland skole og Hovin skole. Det er mange familier som er glade for dette!

Det er også kjempefint at de fattigste barna skal tilgodesees fra neste år fordi barnetrygden ikke skal regnes med ved utmåling av sosialhjelp. Dessuten blir det skolemat/frukt i skolen, og Røde Kors Hjelpekorps får opprettholdt sitt tilskudd, men ikke bare det – det blir økt til 50 000 kroner. Det er skuffende at Høyre ikke vil ta vare på skolene og i tillegg vil fjerne støtten til hjelpekorpset!

Det er oppsiktsvekkende at Høyre som eneste parti ikke hadde ett eneste endringsforslag til rådmannens innstilling. I stedet har man altså overlatt politikken (som bl.a. er å prioritere) til rådmannen. For øvrig er det mørke skyer i horisonten når vi ser på økonomien framover. Skal vi kunne opprettholde vårt tjenestetilbud er vi nødt til å gjøre det som andre kommuner gjør, nemlig å øke inntektene gjennom eiendomsskatt. Det er jo interessant at Aps tidligere gruppeleder, og som er blitt rådmann i Seljord, nå vil fremme forslag om eiendomsskatt.

Eiendomsskatt vil ikke berøre budsjettet for neste år, men på sikt. Det er derfor viktig å starte prosessen nå. Vi har liten tid å miste. Det er tidligere anslått at dette vil bety ca 15 millioner kroner mer i kommunekassa. Trolig er beløpet enda større sammenliknet med andre kommuner. I flere hyttekommuner ligger inntektene på ca 20 millioner og mer i inntekt. I dag er eiendomsskatten innført i ca 85 prosent av landets kommuner. Etter min personlige mening bør inntektene øremerkes gode formål som f.eks. ny flerbrukshall, eldreomsorg, skole og barnehager. En måte å gjøre det på kan være å sette av 40 prosent til drift og 60 prosent til investeringer, og eventuelt lage skjermingsordninger slik at de som har minst i boligformue slipper unna med ingen skatt, mens de som har større verdier i bolig og/eller hytte kan bidra mest til fellesskapet.

Mitt inntrykk er at mange kan være positive til dette fordi man ser at økte inntekter kan gå til konkrete saker som vi er opptatt av, bl.a. ved å investere i moderne kultur- og idrettsanlegg som vil gjøre det attraktivt å bo i vår kommune for yngre barnefamilier. Vil minne om at en tidligere SP ordfører og en tidligere Høyreordfører begge var med å innføre eiendomsskatt for en del år tilbake. Dette ble dessverre fjernet 2000-tallet. I dag hadde det vært godt å ha disse inntektene. Jeg håper mange vil benytte muligheten for å komme med innspill til budsjettet slik vi som innbyggere er blitt oppfordret til å gjøre.

Miland, den 3. des. 2018 Steinar A. Miland

Artikkeltags