Gå til sidens hovedinnhold

Hardangerviddasenteret og "Rovdyr aktivisme"

Artikkelen er over 3 år gammel
INNLEGG FRA PER LYKKE

Det vises til brev fra Hardangervidda Grunneigarsamskipnad (HG), Telemark Bondelag og flere som sto gjengitt i RA 24.mai. Nei , det er helt korrekt at Hardangerviddasenteret AS ikke skal drive rovdyraktivisme , men kunnskapsformidling. Jeg synes det er merkelig at HG med flere sender inn et leserinnlegg om et seminar som man deltar på før seminaret er avholdt. Leserinnlegget sto på RA's nettside 23.5 kl 1045 ,mens seminaret ble avholdt samme dag kl 1200 - 1630. Kritikken rettes mot et spørsmål vi reiser før man har hørt vårt syn og begrunnelse. Vi er et statlig autorisert nasjonalparksenter blant annet underlagt Klima og miljødirektoratet. Vår hovedoppgave som statlig autorisert nasjonalparksenter er nettopp å formidle kunnskap om dyrelivet og økologien i nasjonalparken. Miljø direktoratet var på forhånd kjent med vårt seminar. Ved innledning av seminaret var Hardangerviddasenteret AS helt klare på at vi ikke kom til å jobbe med noe som er i strid med lokale grunneierinteresser. På seminaret ble det holdt foredrag av noen av landets fremste naturforskere, to med doktorgrad og 1 doktorgradstipendiat, samt en meget dyktig seniorrådgiver fra Norges Bondelag. Kunnskap er viktig og nyttig.

Fakta: Jerven har en bestand på ca 334 i Norge, rødlisteart som regnes som sterk utrydningstruet. Jerven utgjør en del av høyfjellsøkologien sammen med villrein og fjellrev. Jerven er også åtseleter og tar lite friske villrein. Tamrein kan ha svakere kondisjon og blir slaktet i innhegninger ,som gir lite åtsler. Jerven tar svake, syke og skadede reinsdyr. Jerven tar også rødrev og som øverst på pyramiden holder den også rødreven nede. På Hardangervidda har vi ikke ynglende jerv, men streifdyr. Jerv har vært observert ved viltkamerar. Jeg har faktisk selv sett jerv to ganger og spor flere ganger. På seminaret deltok deltagere fra Hardangervidda grunneierutvalg,Villreinutvalget, Norsk villreinsenter, Mårfjellsameie, Sau og geit, Norges Bondelag og Telemark Bondelag. Både grunneiersiden og sauenæringen var dermed godt representert.Det er ingen tvil om at jerven er det verste rovdyret vis a vis sau. Dette ble godt belyst på seminaret. Det beiter ca 2 mill sau i Norge på utmarksbeite og ca 40.000 på Hardangervidda. Årlig tap er 100.000 sau i landet,hvorav det ytes rovdyrerstatning for ca 18000 sau. På seminaret ble også den alvorlige skrantesyken påvist på Nordafjellene berørt og forhold til smitte og om jerven kunne hindre dette. Sistenevnte ble ikke påvist. Jeg tror de fleste deltagerne på seminaret opplevde foredragene og etterfølgende debatt som både interessant og meningsfull. Tilbakemeldingen fra mange etterpå var gode. En sauebonde fra Vestlandet sendte meg etterpå en mail der han takket for nyttig møte og gode diskusjoner. Jeg håper vi kan bli bedømt på hvorledes seminaret ble avholdt og inneholdet i denne , og ikke hvorledes noen oppfattet innkallelsen.

Per Lykke

Skinnarbu den 24.5 2018