- Min lønn er glede

Av

Frivlligheten er en kraftfull samfunnsressurs som må hegnes om, dyrkes frem og satses på i våre lokalsamfunn, i alle samfunnslag og i alle aldersgrupper.

DEL


Det er ingen tvil om at frivilligheten er et viktig element og en nødvendig gode i møte med fremtidens utfordringer i kommunehelsetjenesten. For oss over 50 som holder oss aktive gjennom frivillig engasjement syntes det klart at vi har helsegevinster. En studie publisert i Psychological Bulletin viste at frivillig engasjement kunne knyttes opp mot redusert depresjon, bedre helhetlig helse, psykisk velvære og færre fysiske begrensninger. Andelen hoftebrudd var lavere blant de som drev med frivillig arbeid sammenlignet med de som ikke gjorde det. Som ansvarlige folkevalgte som skal forvalte fellesskapets ressurser vil frivillighet være en viktig ressurs vi må videreutvikle og fremelske skal vi lykkes med å opprettholde like gode kommunale tjenester også for fremtidige generasjoner.


Men frivilligheten er også til for seg selv, og ikke bare for å forebygge. Den er langt mer enn en helsefremmende aktivitet for eldre eller tiltak som skal hindre barn i å gjøre dumme ting eller hindre ungdommer i å ruse seg.


Frivillighet er en del av samfunnets sosiale kapital, hvor det skapes nettverk, knyttes bånd og tilhørighet, tillit til hverandre gis god grobunn og samfunnsdeltagelse stimuleres.


I en debatt under Arendalsuka i 2018 uttrykte en dame som hadde vært frivillig i flere år «Min lønn er glede». Helge Krossøy engasjert idrettsleder i Sandar IL i Sandefjord fortalte i et temamøte i juni i år hvordan idretts foreningen har vært i stand til å engasjere ei hel bygd og anlegge en stor idrettshall med en årlig omsetning på 100 mill. når de sa opp betalte medarbeider og i stedet satset på frivillighet og investerte idrettsforeningens penger i idrettsanlegg. Alle, uansett foreldrenes innsats som trenere og oppmenn, betaler kontingent. Engasjementet har sitt utspring i den personlige gevinsten ikke i økonomi. Lokaldemokratiet er styrket, alle får delta, det personlige engasjementet stimuleres og idrettsforeningen er et kraftsenter for hele området Vesterøya i Sandefjord.


Dette er eksempler på kraften og egenskapene som finnes i Frivilligheten og bakgrunnen for at KrF vil satse på frivilligengasjement. Det vil vi gjøre bl.a ved det statlige Fritidskortet for barn og unge, vi vil legge til rette for frivilligheten ved å gjøre kommunale lokaler tilgjengelig, opprette frivilligkoordinatorer, arbeide for Frivilligsentraler, stimulere og anerkjenne frivlligheten generelt bl.a gjennom økonomiske støtteordninger.
Artikkeltags