Svar til ordfører: La oss arbeide sammen for Rjukan-modellen!

Tror På Ål-Modell:  Lege Oddvar Øygarden og ansatte i Sykehuset Telemark på Rjukan, mener det fortsatt er mulig å få til  en Ål- modell på sykehuset hvis kommunen vil det.

Tror På Ål-Modell: Lege Oddvar Øygarden og ansatte i Sykehuset Telemark på Rjukan, mener det fortsatt er mulig å få til en Ål- modell på sykehuset hvis kommunen vil det.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL


Takk til ordfører Birkeland for et langt og grundig svar (RA, 23.01.2017) på vårt åpne brev til ham. Han synes det er problematisk å forholde seg til et brev som «er for anonymt å regne», og der han heller ikke vet hvor mange av de ansatte som stiller seg bak brevet. Det forstår vi, så derfor har vi i dette tilsvaret undertegnet med navn. Vi utgjør samtlige ansatte som driver med pasientrettet arbeid ved Sykehuset Telemark (STHF) på Rjukan. Vi håper at både ordfører og øvrige medlemmer i kommunestyret dermed ser på oss som kompetansepersoner det er verdt å lytte til. Hvorfor omkamp?

Ordfører oppfattet innlegget vårt som et høringssvar. Det var det definitivt ikke. Vi er helt klar over at høringsfristen er ute og at kommunestyret i møtet 5. oktober vedtok samlokalisering på Eldres Hus. Men et kommunestyrevedtak kan gjøres om, og her mener vi det er flere gode grunner for å behandle saken på nytt. Den vik

Den viktigste grunnen er at vi som arbeider på sykehuset – etter som tiden har gått – ser at den samlede aktiviteten på Rjukan sykehus etter hvert kan nærme seg noe som likner en Ål-modell, en Rjukan-modell. Det ser ikke så svart ut som man en gang trodde! En utflytting fra sykehuset kan spolere denne muligheten for alltid, noe Tinn kommune umulig kan være tjent med. Dette prøvde vi å få fram i vårt åpne brev til ordføreren.

En annen grunn er selvsagt det økonomiske. Hva vil et fullt utbygd Eldres Hus koste, dersom det skal være i tråd med alle de ulike faggruppenes ønsker? Det er det ingen som vet. Ap og Høyres representanter hadde nok et godt poeng da de i møtet den 5. oktober foreslo utsettelse av saken til man visste mer om de økonomiske følgene av en samlokalisering på Eldres hus.

Ellers hadde Per Løitegaard et godt poeng i det nevnte kommunestyremøtet. Han pekte på at kommunestyret i Tinn alltid hadde vært enstemmig i store saker, og at det var en historisk hendelse at et knapt flertall trumfet gjennom et vedtak der nesten halvparten mente det var for mange usikkerhetsfaktorer. Dette var ille, mente Løitegaard. Det vil nok det store flertallet av Tinns befolkning – uansett politisk ståsted – være enig i.

I desember sa kommunen opp leieavtalen med STHF. Vi forstår ikke dette hastverket med å komme ut av sykehusbygget? Ville det ikke vært naturlig å vente til det foreligger en Helse- og omsorgsplan, ferdig i slutten av mars, som ordføreren selv skriver i sitt innlegg.

En Rjukanmodell er mulig! For oss er det vanskelig å forstå at alle de som ivret for en Ål-modell før stortingsvalget i høst, i særlig grad Sp og SV, nå ikke lenger ser dette som verken et mål eller en mulighet. Tilbudet vi i dag har på sykehuset, når ikke helt opp til virksomheten på Ål, men vi er allerede godt på vei. Vi tror at en Ål-modell eller lignende virksomhet fortsatt vil være aktuell, særlig fordi det er økonomisk lønnsomt for Helseforetaket og kan gi det beste helsetilbudet. I vårt åpne brev ønsket vi å belyse det gode samarbeidet Sykehuset Telemark i dag har med legevakt og kommunal rehabilitering, nå som vi er lokalisert i samme bygg. Dette kunne vi ha utviklet enda mer, men nå velger altså kommunen å trekke seg ut av sykehusbygget.


Ordføreren og Sp skal ha takk for innsatsen med å få Sp sentralt som garantist for gjenoppretting Rjukan sykehus etter Ål-modellen ved et eventuelt regjeringsskifte. Uheldigvis for Rjukan sykehus gikk det ikke slik, men vi er ikke så langt unna en Ål-modell i dag. Hvorfor ikke kalle det «Rjukanmodellen», og så bygge videre på den?


Dette er status for Rjukan sykehus i dag: Vi har et bygg som står klart (i Ål og Valdres er det bygd for flere hundre millioner for å huse slike funksjoner). Der har vi et godt utstyrt laboratorium, radiologisk avdeling med røntgen, CT og ultralyd (til og med rom med plass til eventuell MR), samt mange ulike behandlingsrom som operasjonsstuer. Vi har dialyse med seks behandlingsenheter, fysikalsk avdeling, storkjøkken, kantine og fine møterom med videoutstyr. Vi har poliklinikker for generell indremedisin, lunge, hjerte, nyrer, ortopedi og kirurgi. Vi har høresentral og behandlingsrom for jordmor. Alt dette driftes av Sykehuset Telemark. I samme bygg har vi legevakt og kortidsrehabilitering, driftet av kommunen. Vi har et godt, gjensidig samarbeid i dag – og det kunne blitt enda bedre – til gjensidig nytte. Isteden velger kommunestyret å brenne alle bruer når det gjelder dette samarbeidet!


Ordføreren og flertallspartiene i Tinn tenker heller ikke på at helsepolitikken stadig er i endring. Kanskje blir det regjeringsskifte i 2021 med helseminister fra Sp? Hvor trist ville det ikke da være om man ikke lenger hadde noe sykehusbygg på Rjukan man kunne fylle med flere funksjoner? Ellers varslet jo den nasjonale sykehusplanen, vedtatt for to år siden, at de små sykehusene fyller en svært viktig oppgave i helsevesenet. Derfor slo planen fast at ingen flere små sykehus (enn Kragerø og Rjukan, som var besluttet nedlagt ett og et halvt år før) skulle legges ned. Disse helsepolitiske signalene er også med på å gi godt håp for en Rjukan-modell.


Veien videre

Vi mener ikke at kommunen skal drive sykehus. La oss være enig om det. Og vi ønsker alle et best mulig tilbud for vår befolkning, helst i samarbeid med Sykehuset Telemark. Vi skjønner at et fullt utbygget og nyoppusset EH, med plass til alle funksjoner og kanskje også rom til STHF-aktiviteter, i et flomsikret område med omsorgsboliger i nærheten, og med opparbeidet uteområde og godt med parkering, ville være et flott tilbud til Tinns befolkning. Men vi skjønner også at dette vil ha sin pris, og den synes vi bør foreligge før man fatter endelig vedtak.


Vi mener det er gode muligheter for en fortsatt Rjukan-modell i samarbeid med STHF, og den kan utvikles ytterligere. På kort sikt bør dette skje i nåværende lokaler, så kan man gjerne i ro og mak utrede andre muligheter sammen med STHF. Sykehuset Telemark, ved den gamle ledelsen, gjorde samarbeidet vanskelig ved å legge ut sykehusbygget for salg til en urimelig høy pris, og ved å være lite villig til å diskutere vilkår. Men med den nye ledelsen åpner det seg nye muligheter som Tinns politikere – både i posisjon og opposisjon – må gripe! Vi ønsker at kommunen nå går i en åpen dialog med ledelsen ved Sykehuset Telemark om vilkår og muligheter for fremtidig samarbeid på sykehuset.

Vi er innforstått med at det er fattet et lovlig vedtak i kommunestyret om samlokalisering på Eldres Hus, men dette bør gjøres om ved å utsette avgjørelsen til man har et nytt og fullstendig vurderingsgrunnlag å forholde seg til. Vår oppfordring til Tinns politikere er: Utsett flyttingen til alle konsekvenser er klarlagt!


Følgende ansatte står bak dette:

Oddvar Øygarden,

Kjellfrid Neset,

Merete Skinnarland,

Anlaug Gjøystdal,

Marit Einang,

Astrid Fåne,

Liss-Bente Øverdal,

Torhild Veiby,

Michael Matovu,

Lars Kristian Norenes,

Susanne Sivertsen,

Helene Larsson,

Katja Heidepriem,

Ingebjørg Stegarud


Artikkeltags