- Nedleggelse av Ullevål får konsekvenser for  Telemark

Av