- Trafikkstasjonens skjebne er ikke avgjort

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

- Jeg har større tro på å kommunisere og ha dialog for å oppnå resultater.

DEL

Trafikkstasjonen var et av temaene under det siste møtet i kommunestyret – slik det kommer fram i artikkel i RA. Mitt hovedpoeng, som nok ikke kom klart nok fram fra talerstolen, er at det tross alt nok hjelper lite å «kun» gå ut i lokalavisen og uttrykke misnøye dersom man ønsker å bli hørt av sentrale politiske beslutningstakere i hovedstaden. Det er vel og bra å sende uttalelser innover, men vi i Tinn Høyre opplever at det fint går an å ha en direkte og god dialog med både komiteens medlemmer fra regjeringspartiene og statsråden. Jeg har større tro på å kommunisere og ha dialog for å oppnå resultater. Steinar Bergsland og jeg er forøvrig helt på bølgelengde i saken. Jeg er helt enig i at vi må «være på», noe jeg føler vi i Høyre er i denne saken. Alle politikere i Tinn er enige om at vi ønsker å beholde trafikkstasjonen.


Når det gjelder rapporten fra Statens vegvesen, så er ikke den sluttbehandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen eller i samferdselsdepartementet. Regjeringspartiene er faktisk kritiske til en halvering av antall trafikkstasjoner. De fire regjeringspartiene vil ha en grundigere utredning av tjenestetilbudet på trafikkstasjonene før de bestemmer seg for antall og plassering. Som jeg tok opp i siste kommunestyremøte, så har heller ikke regjeringen altså konkludert i saken angående fremtidig organisering av trafikkstasjoner herunder tjenestetilbudet ved disse. Statens Vegvesen har som kjent fremlagt en rapport der de anbefaler nedleggelse av blant annet Rjukan Trafikkstasjon. I dag har denne trafikkstasjonen kun en åpningsdag i uken.

Regjeringspartienes medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen uttalte i forrige uke at de ikke er tilfredse med rapporten som foreligger. Blant annet sier leder i transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten fra Høyre i en uttalelse til NTB: «Vi etterlyser en bedre utredning av hvordan ny teknologi, ambulerende løsninger og lignende kan gjøre tilbudet bedre for innbyggere og næringsliv, før vi tar stilling til antallet trafikkstasjoner».

KrFs parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan fulgte opp i NTB – saken : «Nedleggelse av trafikkstasjoner, slik Statens vegvesen foreslår, vil få dramatiske konsekvenser for brukerne og for trafikksikkerheten. De har et samfunnsoppdrag, og det de nå foreslår vil føre til store forskjeller i tilbudet mellom by og land»


Helge Orten og regjeringspartienes medlemmer i komiteen er altså opptatt av å kunne gi gode og fremtidsrettede løsninger til folk, løsninger som vil være med på å forenkle hverdagen. Orten er - i samtalene vi nå har hatt med han – opptatt av å berolige befolkningen i Tinn om at han og komiteen tar innspillene fra Tinn Høyre med seg når de følger opp Statens Vegvesen, og at denne saken på langt nær er avgjort slik noen antyder.


Det er ikke slik at man lar denne rapporten legge premissene for hvilken organisering man vil vedta. Helge Orten og medlemmene fra regjeringspartiene er altså opptatt av å få på bordet en grundigere utredning, og at dette må ta den tiden det tar slik at man har et best mulig beslutningsgrunnlag. Tinn Høyre er på saken og holder kontakten med både transport- og kommunikasjonskomiteen og departementet utover sommeren og høsten.

Artikkeltags