Resultatet av å ha lest komm.dir. framstilling til saken i kommunestyret, gjør det umulig å sitte stille å late som den ikke eksisterer.

Advarsel 1: Det meste av dette har du sikkert både lest og hørt om gang på gang det siste året, men èn stor forskjell er det dog. I morgen skal kommunestyret ta nok en avgjørelse på den videre veien til framtidig for kommunal helse og omsorgspolitikk i Tinn. Det har jo nesten blitt en gjenganger der.

Advarsel 2: Dette er ikke oppløftende lesning for den som trenger helsetjenester, heller ikke for dem som håper på nyopprettede 100% stillinger til folk som bor i kommunen (les som som skatter til Tinn komm, og dette var vel også en del av intensjonen for gruppens arbeidet), og slett ikke for dem som ønsker stabile løsninger uten en stadig trussel om endringer i arbeidssituasjonen hengende over seg. Og til slutt, men ikke minst – den økonomiske belastningen et slikt eierskap innebærer er av dimensjoner ingen kan si noe mer om enn at de blir store, veldig store.

Komm.direktøres saksframstilling er utvetydig. Både på linjene og mellom linjene er konklusjonen den: Dette blir uforholdsmessig dyrt. Ingen ting er sikkert hva angår hva man skal bruke bygget til. Saken må behandles på nytt i mange instanser. Lovverket krever en ny analyse av hele saken fra fagfolk i alle kategorier som kan knyttes til saken. Og denne kverna går ikke på høygir, det sier all erfaring.

Tørre tall sier at i 2018 ble den nye helse- og omsorgsplanen vedtatt. Revidert i 2020, og nå i 2021 legges det altså fram enda et nytt forsøk på endringer for å tilpasse planen til et kjøp av en tilårskommen og skrantende bygning, som ikke er egnet dagens behov, og strippet for relevant medisinsk utstyr. Dessuten hadde vel det meste utstyret vært stemplet med utgått på dato i dagens helsevesen. Rosinen i pølsa må jo også være at beliggenheten ikke engang egner seg for off.kommunikasjon og heller ikke tatt med i planene Dette er så langt jeg husker heller ikke nevnt som minusfaktor i et ev kjøp.

Mens graset gror, vokser ungdommen til og blir gamle mennesker, for å omskrive ordspråket litt. Jeg tør påstå at Tinn. kommunes plan for helse og omsorg for unge og gamle ikke blir realisert i overskuelig framtid dersom man ikke snart tar til vettet og ikke trenerer saken slik det gjøres i dag.