Gå til sidens hovedinnhold

Ja til Telemark!

Svar til Bengt Halvard Odden sitt innlegg i RA og flere aviser i Telemark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet er opptatt av å utvikle Telemark. Det gjøres best ved å lytte til folk, og oppløse tvangssammenslåingen med Vestfold.

Spørsmålet Fylkestinget skal ta stilling til 15. februar, handler om hvordan man ønsker at samfunnet skal bygges opp. Ønsker man store enheter eller ønsker man nærhet? Har man tillitt til det lokale og regionale folkestyret, eller ønsker man statlig tvang? Tror man mer makt på færre hender gjør det enklere eller vanskeligere å påvirke for oss i distriktene?

For Senterpartiet er troen på folkestyret grunnfjellet i vår ideologi. Høyre, Frp, Venstre og KrF tvang gjennom sammenslåingen av Vestfold og Telemark selv om fylkestingene i både Vestfold og Telemark ikke ønsket dette. At Odden, ved å støtte videreføringen av Vestfold og Telemark, legitimerer en slik overkjøring av det lokale folkestyret er oppsiktsvekkende.

For regionreformen har svekket folkestyret. I lag, foreninger og organisasjoner som har slått seg sammen som følge av tvangssammenslåingen av fylkene, har andelen representanter fra Telemark i besluttende organer gått ned. Mer makt er samlet på færre hender. Det samme er tilfelle i Fylkestinget. Det er en utvikling som er sterkt sentraliserende, og som er svært uheldig, særlig for oss som bor i mindre sentrale deler av Telemark. For kjøttvekta ligger i det ferdig sentraliserte Vestfold.

Slik sett har Fylkeskommunen vært en slags motkraft til sentraliseringa regionreformen har ført til, ved å evne å se hele fylket. Det skyldes at de rødgrønne, som var de sterkeste motstanderne av tvangssammenslåinga, vant valget i 2019, og at Senterpartiet har fylkesordføreren. Om høyresida, som vi vet ikke bryr seg om sentralisering, får makt, er situasjonen raskt verre.

Så forteller NRK at Odden sine parti- og ordførerkollegaer i Vestfold godt kan tenke seg en forsøksordning uten fylkeskommune i Vestfold. At de to partiene ytterst til høyre i norsk politikk vil avvikle fylkeskommunen er godt kjent, men at Arbeiderpartipolitikere, og ordførere i fire av seks Vestfold-kommuner, tar til orde for det samme er oppsiktsvekkende.

Det er også underlig at Odden forsvarer en organisasjon hans partifeller og ordførerkollegaer åpenbart ikke vil ha. Det er vel også grunn til å lure på hva Telemark tjener på å være en del av Vestfold og Telemark, der ledende politikere i gamle Vestfold mener de klarer seg best uten en fylkeskommune, og slik sett vil avvikle Vestfold og Telemark.

Senterpartiet ønsket også å la folk si sin mening om Vestfold og Telemark gjennom en folkeavstemning. Det ville ikke Arbeiderpartiet, og stemte mot dette i Fylkestinget. En tabbe som også Høyre-regjeringen som sto for tvangssammenslåingen gjorde. Resultatet av at folk ikke er hørt i saken er at Vestfold og Telemark aldri vil få en folkelig legitimitet. Samtidig vet vi at samtlige meningsmålinger som er gjennomført av mediene i fylket, viser et solid flertall blant folk for å splitte opp fylkene.

Senterpartiet er også opptatt av de ansatte i fylkeskommunen. Faktum er at veldig mange ansatte opplever en mer byråkratisk arbeidshverdag med lengre avstander og tregere beslutninger, og mange ønsker å splitte opp igjen fylkene. Dette perspektivet må man også forvente at Arbeiderpartiet tar på alvor.

Til slutt skriver Odden at Arbeiderpartiet er et reformparti. Betyr det at Odden også støtter for eksempel politireformen eller domstolsreformen? Dette er reformer som fratar distriktene myndighet, makt og arbeidsplasser, mener Odden det er bakstreversk og ville gjøre noe med disse reformene også?

Senterpartiet har alltid sagt nei til å slå sammen Vestfold og Telemark. Det gjør vi fortsatt. Senterpartiet mener Telemark og Vestfold bør skille lag, til det beste for Telemark i framtida.