Erfaringene har vært delt. På den ene siden har arbeidet med samferdsel i det nye fylket vært meget bra. I Midt-Telemark har vi blant annet fått billigere kollektivtrafikk og ny Åse bru er på plass. Det er opprettet et klima- og energinettverk hvor det gis nyttige innspill om klimatiltak. I tillegg er det satt i gang et arbeid med fylkessenter i Seljord.

På den andre siden har jeg som ordfører i en distriktskommune opplevd at vi er en del av et fylke hvor hovedvekten av fokuset er på byene. Jeg har vært på samlinger med hele fylket hvor verken Sørlandsbane, bygdepakke eller vårt område har vært nevnt. Det er krevende for oss i distriktene å løfte frem våre interesser overfor Grenland og alle storkommunene i Vestfold.

Fylkeskommunen har virket i to år, og det har allerede kommet forslag om sentralisering. For ett år siden kjempet jeg, sammen med ordføreren i Nome, for å opprettholde tilbudet på Søve videregående skole. Fylkesrådmannen foreslo i budsjett 2021 at det siste året av agronomutdanningen på Søve ikke skulle videreføres og at klassen kun skulle opprettholdes i Sandefjord. For oss ville det ført til svekket rekruttering til landbruket, mindre produksjon av lokal mat, og ikke minst virket negativt inn på arbeidet med bærekraft og biogassanlegg ved Søve.

Takket være engasjement og den nåværende rødgrønne politiske ledelsen så beholdt vi tilbudet på Søve. Men slike forslag vil komme igjen. Vi har sett det i hele landet: Større enheter gir mindre nærhet, og mer sentralisering. Vi vet ikke hva som vil skje dersom vi senere har en annen politisk ledelse av fylket.

Mange sier at saken om deling dreier seg kun om fylkeskommunen. Så enkelt er det ikke. Organiseringen påvirker andre deler av samfunnet. Mange lag, organisasjoner og politiske partier har slått seg sammen etter fylkessammenslåingen. Over tid forskyves makta til byene. Også valgkretsene kan bli endret på sikt, og vi kan stå i fare for at folk fra Telemark blir lavt representert på Stortinget.

Også statlige arbeidsplasser er enklere å sentralisere når en kan si at «at dere beholder jo arbeidsplassene i fylket». I 2021 ble det klart at Skien mister 45 arbeidsplasser i NAV Hjelpemiddelsentral. Disse flyttes til Larvik. Det er heldigvis ikke foreslått å slå sammen

Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold. Men vi har sett at Aleris Røntgen i Porsgrunn har mistet avtalen med Helse Sør-Øst og tjenesten er flyttet til Sandefjord. Resultatet for folk i Telemark er at de har lengre reisevei.

Flere politikere bruker Statsforvalteren som argument for å beholde fylket. Skien mistet statlige arbeidsplasser da tidligere Fylkesmannen i Telemark ble slått sammen med Fylkesmannen i Vestfold. Det ble avtalt at Skien skulle få disse igjen med arbeidsplasser i den nye fylkeskommunen. Jeg mener vi ikke kan legge vekt på dette argumentet. En avavdelingene til Statsforvalteren ligger fortsatt i Skien. Det er mulig å dele Statsforvalteren igjen, og sentrale politikere har signalisert at Statsforvalteren i all hovedsak skal følge fylkesgrensene.

En av grunnene til at jeg meldte meg inn i Senterpartiet i 2017 er at jeg har troa på folkestyret, og på det å lytte til folk. Dessverre fikk vi ikke folkeavstemning om fylket. Vi har imidlertid en fersk meningsmåling fra A-media og NRK. Over 2000 personer har svart, og den viser at 69% ønsker å dele fylket. Særlig er det de unge som vil ha tilbake de gamle fylkene.

For meg har folks mening stor betydning. Jeg reagerer på hvordan det argumenteres når det gjelder å lytte til folk. Det sies at «folk har så mye følelser». Min oppfatning er at folk har mye kunnskap og erfaring. I tillegg har de, heldigvis, følelser.

En av de mest kjente låtene til The Beatles er sangen «Yesterday» hvor de synger «I believe in yesterday». Låten handler om å miste noe man er glad i, og at en gjerne skulle fått gårsdagen tilbake. Takket være ny regjering så kan vi nå få vårt kjære Telemark tilbake.

Å dele fylket handler ikke om å avvikle. Det handler om å utvikle Telemark, nært folk. Vi kan fortsette det gode arbeidet innen samferdsel, gjerne i samarbeid med Vestfold. Vi kan beholde fylkessenteret i Seljord og samarbeide med regioner rundt oss om klima og bærekraft.

Mitt politiske ansvar er å gjøre det jeg mener er best på sikt, for Midt-Telemark kommune og for hele Telemark. Telemark og Vestfold er svært ulike når det gjelder geografi og kommunestørrelser, og å beholde storfylket kan gi en ujevn utvikling mellom by og bygd.

Min kunnskap og erfaring tilsier at vi bør få tilbake Telemark. Følelsene mine sier det samme.

Og med følelser kommer engasjement. Engasjement for Telemark.

Derfor sier jeg JA til Telemark.

Siri Blichfeldt Dyrland

ordfører i Midt-Telemark kommune