Torsdag vedtar kommunestyret budsjettet for 2021. Flertallet på 13 representanter, altså Ap, Høyre og Frp, går for å legge ned Miland skole - og har begrunnet forslaget av sparehensyn og av skolefaglige grunner. Mindretallet SV (5 rep) og Sp (7 rep) går for å bevare barneskolen som ligger midtveis mellom Atrå og Rjukan barneskoler.

Jan Andresen er Aps første vararepresentant og skal dermed bli kalt inn hvis en av de seks faste møtende representantene melder frafall. Han vil i så fall ikke stemme for å legge ned skolen.

Skuffet over partiledelsen

- Jeg er veldig skuffet over styret i Tinn Aps beslutning om å gå for nedleggelse. Dette er et brudd med programmet vi gikk til valg på i 2019 - i det hele tatt et program jeg er stolt av og som skal gi vekst og trygghet i kommunen. Et sentralt punkt som mange av oss jobbet for og fikk på plass var å opprettholde dagens skolestruktur, hevder han.

- Dere drev jo valgkamp på Miland i august 2019?

- Ja, det var for å synliggjøre for velgerne at vi ønsket å støtte opp rundt Miland skole. En lørdag la vi en av våre valgstander til skolen. Det var et tydelig valg for å vise støtte til skolen. Jeg var selv med på den standen. Ved å gi en stemme til Tinn Arbeiderparti vil skolen og elevene og foreldrene få arbeidsro de neste fire årene, sier han.

Tidligere RA sak: - Min tillit til Tinn Ap har forvitra akkurat som Ap-rosa i bakvinduet på min farfars gamle Folkevogn

- Uten medlemmenene samtykke

- Etter valget og i forhandlingene med Tinn Høyre (6 rep) var dette et sentralt punkt som Tinn Ap (6 rep) fikk gjennomslag for i styringsgrunnlaget til posisjonen. Ap på sin side måtte garantere at det ikke skulle innføres eiendomsskatt på hytter og boliger og Høyre fikk ordføreren og Ap varaordføreren og lederen blant annet helse- og omsorgsutvalget, sier Andresen som bor på Miland.

- Men i RA intervju med varaordfører Trond Jore ( RA 8.desember) sier han at det har vært et medlemsmøte og at et flertall der gikk for posisjonens budsjettforslag? Altså flertall for nedleggelse av skolen?

- Det har ikke vært et eget medlemsmøte om skolesaken. Styret i partiet har vedtatt nedleggelse av Miland skole uten medlemmenes samtykke. Det skremmer meg. Jeg forstår ikke hvorfor styret ikke imøtekommer medlemmenes ønske om å avholde et medlemsmøte om nedleggelse av Miland skole. Det skaper bare spekulasjoner. Det kommer det ikke noe godt ut av.

Tungt å kritisere eget parti

- Styret har vel fått tillit av medlemmene til å forvalte politikken ?

- Ja, forvalte, men ikke fått tillit til å lage ny politikk. En forandring i partiprogrammet må ende opp i et medlemsmøte for avstemning

Han har vokst opp med partiet og synes det er tungt å kritisere den lokale partiledelsen.

- Arbeiderpartiet skal stå for trygghet , solidaritet og alle skal med. De ordene mister sin verdi når ledelsen tar en slik beslutning uten å ha forankret den bedre. Jeg føler meg brukt og lurt av partiledelsen, slår han fast.

- Ikke lojal? Nei, jeg er lojal

- Nå kan du bli stemplet som illojal?

- Ja, jeg vet at jeg risikerer å få en slik merkelapp, men velger likevel å gå ut med mine synspunkter. For meg handler det om å være lojal mot vedtakene medlemmene gjør. Dessuten å være tro mot seg selv og de velgerne som har stemt på meg og Tinn Ap, understreker han.

- Men partiledelsen viser til forverra kommuneøkonomi?

- Når Ap sa ja til å videreføre skolestrukturen i Tinn kom ikke økonomien i kommunen som en bombe. Tidligere rådmann informerte tydelig om hva som ventet oss. Opprettholdelse av skolestrukturen fram til 2023 var en tydelig prioritering og da må partiledelsen ha en løsning på hvordan dette skal dekkes inn. Konstituert kommunedirektør har beregnet at en nedleggelse og overføring av elever til Atrå eller Rjukan vil medføre en innsparing på 2 millioner neste år og deretter 4 millioner kroner i 2022. Tinn kommune har et budsjett på over en halv milliard kroner. Derfor kan skolen bevares uten at kommunes økonomi havarerer, sier Jan Andresen.

Vil foreslå å bevare Miland skole til 2023

- Men hvis du kunne møte i kommunestyret torsdag?

- Nå er det lite sannsynlig, men da vil jeg fremme et eget forslag hvor jeg foreslår å opprettholde Miland skole - også med et forslag om hvordan dette skal dekkes inn.