1. "Fri fantasi"

I et leserinnlegg av 1 juli beskylder Miland meg for i sakens anledning å fare med "fri fantasi mm". Det har han gjort før. bla i kommunestyret i 2006 da han og Tinn Sv stemte imot en kommunalbevilgning på kr. 4,5 mill i gjeldssanering til bankene for å hindre Hardangerviddasenteret AS fra å gå konkurs. Over 20 mill ble sansert i gjeld. Den gangen la jeg frem vyer om å få statlige arbeidsplasser til senteret som Miland karakteriserte som fri fantasi .I dag er det er 11-12 arbeidsplasser i bygget som er statlig finansiert. . Vi samlet senere inn over kr 25 mill i gaver til ombygging og utstilling. Over kr 23 mill kom utenfra Tinn. (staten, regionale, og næringsliv.) Landslinjen for Miljø og natur på Rjukan VGS hadde ikke blitt etablert uten senteret.

SV må krediteres. Støtte fra tidligere stortingsrepresentant og statssekretær Heidi Sørensen,SV, var helt avgjørende. Oppbacking fra tidligere formannskap og ikke minst fra tidligere ordfører Erik Haatvedt, Ap, var svært viktig. Vi jobbet på tvers av partier og blokker. Vi brukte ingen eksterne konsulenter. Den måten å jobbe på og det "kommunale" initiativet kan utmerket overføres som arbeidsmodell til " nye Rjukan sykehus."

2, Rjukan sykehus:

Jeg tror på Rjukan sykehus. Eldreomsorgen trenger både kortsiktige og langsiktige løsninger. De fleste er vel enig om at det er ingen god løsning fremover å måtte sende våre eldre til Hjartdal eller Notodden. Sykehuset må være helt ideelt for rehablitering etter samhandlingsreformen. Her bør vi også kunne tilby sårt tiltrengte rehab.plasser også til nabokommuner mm. Miland har nevnt mitt navn 9 ganger i sitt innlegg. Selv har jeg ikke behov for å karakterisere hans oppfatninger, selv om jeg er uenig i sak.

Jeg konstaterer dog at han ikke omtaler tidligere kommunelege Einar Opedal med et eneste ord. Opedal har også i leserinnlegg tatt til orde for kommunalt oppkjøp av Rjukan sykehus. Få kjenner vel eldreomsorgen og helsevesenet i Tinn bedre enn nettopp Einar Opedal. Rjukan trenger sårt flere arbeidsplasser. Uten disse vil fraflytting fortsette og tilslutt svekke vårt tjenestetilbud. Jeg blir gjerne med på jobben for å fylle opp Rjukan Sykehus både med private som statlige helsetjenester.

3. Eldres Hus og Tinn Helsetun.

Selvsagt skal vi ha et bra sykehjem på Eldreshus og med gode hjemmetjenester.

Men avstanden til Rjukan sykehus er da ikke større enn at vi må kunne ha en kommunal rehab. avdeling der. Når det gjelder nye omsorgsboliger mener jeg vi bør kunne vurdere også å bygge ut Tinn Helsetun i sine solrike og vakre omgivelser.

Tinn SV v/Miland sier det er helt uaktuelt å tenke på Tinn Helsetun, fordi det har aldri vært med i "møtene" han har vært på. Men man mangler jo helt både planer og kostnadsberegninger for utbygging av Eldres Hus. Statlige tilskuddsordninger er nevnt, men de er de samme om man bygger på Rjukan eller i bygda.

Selvsagt er det da ikke for sent å vurdere utbygging av Tinn Helsetun og alle alternativer bør på bordet. Mange av pårørende bor heller ikke lenger på Rjukan.

Rjukan den 4.7.19