Et lite spørsmål til alle dere som synes det var umaken verd å utarbeide en høringsuttalelse om hvordan Tinn kommunes framtidige helse og omsorgsplan bør være. Oppfordringen – utfordringen - kom fra Tinn kommunestyre, dvs politikerne. Fristen var knappest mulig, men mange så det som sin plikt og mulighet for å komme til orde, og utrolig nok kom det inn 16 høringsuttalelser om jeg ikke har talt feil. Har lest alle, og de er samstemmig i at RS ikke må bli en del av vår framtidige helse og omsorgsplan. Og her kommer spørsmålet jeg nevnte i innledningen: Var det naivitet som gjorde at vi svarte på opp/utfordringen? Var det vår enkle tro på at folkevalgte lytter litt til dem som har valgt dem? Still deg spørsmålene og tenk over svaret. Jeg ble skuffet da jeg fant ut mitt svar. Det inneholdt både naivitet og tro. Etter artikkelen i RA med utsagn fra Aps leder om et kjøp av RS, er jeg desillusjonert og blottet for begge. Jeg ble ganske enkelt vippet ned av pinnen for å si det folkelig, og måtte se sannheten i hvitøyet. Jeg hadde gått på limpinnen. Så enkelt, men dog så vondt. Og her skal jeg forklare hvorfor.

Høringsfristen var knapt over da Aps nye leder sier følgende i RA nett: «RNU kjøper sykehuset hvis de i sitt styremøte går inn for å anbefale det, og skal posisjonen finlese innlegg fra høringsrunden». Er ikke dette feil rekkefølge? Er det noe jeg misforstår her? Høringsuttalelsene burde vel spille med i avgjørelsen før evt kjøp, så det var vel naturlig å se på dem først, ikke kjøpe først for så å finlese høringsuttalelsene? Hvor er logikken? Hvorfor i all verden gidde å lese høringsuttalelsene når avgjørelsen om kjøp allerede er tatt? Eller?

Ideen om å kamuflere Tinn kommunes kjøp av RS via RNU, kunne vært genial dersom den ikke var gjennomsiktig som glass. Er tanken at kommunen skal leie lokaler av sitt eget selskap til f.eks rehab.avd? til legevakt? til legekontorer? til fys.avd? osv? Eller er det snakk om et rent næringsbygg hvor ingen av kommunens pålagte tjenester skal være? Om det skulle være tilfelle, tror jeg det ville gledet alle som har kommet med sin høringsuttalelse. Da ville kanskje ikke håpet være ute for at vi får en god og framtidsrettet helse og omsorgstjeneste.

Det drar seg mot 1 ½ år siden sykehusutvalget ble satt ned, og vi venter fremdeles på et endelig resultat av utvalgets arbeid. Vi får høre at det og det er en mulighet, men hva man konkret har kommet fram til, får vi ikke vite.

Et apropos til slutt. Min påstand er at det må være nedslående og et stort paradoks for Tinns politiske ledelse at ikke ett – ikke et eneste ett - av høringsuttalelsene gikk inn for posisjonens løsning av helse- og omsorgsarbeidet i Tinn kommune. Kan det være mulig å overse det i den videre behandling av saken? Veier prestisjen mer enn noe annet? Jeg bare spør nok en gang. Om jeg får svar, vil tiden vise.

Evy Eilertsen.