Ordførerkandidatene fra henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre går i Ra torsdag ut med sin store bekymring for økonomien ved en utbyggingen ved Eldres hus og ønsker en omkamp om Sykehuset. Det er nesten ikke til og tro.

Kommunen har 2 rapporter utført av Agenda Kaupang, med ca 5 års mellomrom, som grunnlag for sin Helse- og omsorgplan. Begge rapportene uttaler at Tinn kommune driver lite effektivt og for dyrt og har sine tjenester for spredt rundt i kommunen. Skal kommunen møte framtida med samme helse-og omsorgskrav må de drive mer rasjonelt. Det vil si samlokalisere. I tillegg haster det veldig med utbygging av omsorgsboliger, allerede i dag er vi i manko.

Sykehuset nok en gang, synes det er trist hvis vi atter skal få en omkamp om eventuell bruk av sykehuset igjen. Dette etter at en har snudd alle steiner, brukt masse konsulenthjelp og prøvd alle muligheter for å få til noe der oppe.

Er det noen som kan si at det ikke har vært undersøkt alle muligheter? Det eneste dette har ført til er at utbygging av eldretjenestene er blitt forsinket og atter forsinket. Min bekymring er ikke investeringskostnadene, men driftskostnadene kommunen vil få dersom vi ikke kommer igang med utbyggingen snart. Jeg har lært at det er ikke investeringene som koster mest, men over tid er det en uøkonomisk og lite effektiv drift som rammer verst. Og det har vi til gangs i dag!

I dag foreligger det et flertallsvedtak fra kommunestyret som går ut på at lokalisering av Helserelaterte tjenester skal være i området Eldres hus. I tillegg et enstemmig vedtak for at Helse- og omsorgsplanen som har Agenda Kaupang rapportene som utgangspunkt. I tillegg vet begge ordførerkandidatene at dette haster, særlig omsorgsboligene.

En skulle tro at slik som situasjonen er i dag ville alle være ivrig etter å få godkjenning for reguleringsplanen som foreligger og få satt igang fortest mulig. Hvor er ansvaret for de eldre i kommunen?

Jeg har i de nesten 4 årene jeg har vært i Eldrerådet deltatt på Fylkeseldrerådets vår- og høstkonferanser. En skikkelig inspirasjonskilde for framtidig eldreomsorg.

Synd at Høyres representant i rådet, Steinar Bergsland ikke fant tid til å delta på noen av disse i løpet av 4 år.

Det bygges sykehjem, eldresenter over hele vårt langstrakte land. Alle skjønner at utbyggingen må være framtidsretta og effektiv. I tillegg fokuseres det veldig på uteareal. Det bør utarbeides slik at beboerne skal kunne bevege seg utendørs, det være seg med rullator ,rullestol osv. Morgendagens pensjonister vil ha langt større krav enn dagens! Velferdsteknologi kommer mer og mer i bruk. Eldrerådet var på ekskursjon på Haugmotun og fikk se en leilighet, der masse velferdsteknologi var installert.

Veldig spennende, synd Bergsland ikke var med.

Jeg håper at vi nå legger kommunal overtagelse av sykehuset ned. Konsentrerer oss om å bygge en framtidsretta og moderne institusjon for våre eldre. Det fortjener de!