I kommunestyret torsdag fikk Ap, Høyre og Frp med et tillegg til budsjettvedtaket om å ta inn sykehuset i planene for utbygging av helse- og omsorgstilbudet på Rjukan.

Møttes

Posisjonen hadde da allerede vært i Skien og møtt ledelsen i Sykehuset Telemark.

– Vi ønsker å omarbeide helse- og omsorgsplanen og vil ha en dialog med rådmannen og kommunalsjefen om dette. Samtidig har vi hatt kontakt med Sykehuset Telemark og planen er helt klart å få til en intensjonsavtale med dem. I møtet fikk vi signaler om at de ønsker å opprettholde tilbudet som er på Rjukan, og vi skal også se på andre ting som vi kan samarbeide om. Sykehuset skal og dessuten få tilbake utstyr, som ultralyd, forteller Stang.

Han nevner økt kapasitet på rehabilitering der andre kommuner kan leie senger, som en mulighet i ledige lokaler.

-Det er mye vi må se på her, men det er ikke til å legge skjul på at vi må legge forholdene til rette hvis Sykehuset Telemark skal være med som samarbeidspartnere.

Selger til kommunen

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning ser også muligheter i at Tinn har fått ny politisk ledelse etter valget.

- Jeg registrerer at det er et nytt politisk styre og vi hadde et godt dialogmøte om situasjonen på sykehuset, og hvordan vi kan håndtere den. Vi har ikke tegnet noen intensjonsavtale, men det ble nevnt som en mulighet, og vi snakket om hvordan vi kan legge til rette for det, sier Rønning. Han understreker imidlertid at en avtale er å gi og ta.

- Det må være et grunnlag for en slik avtale, så det må vi jobbe videre med.

Sykehusbygnignene står fortsatt til salgs. men Rønning holder døra ekstra åpen for Tinn kommune.

– Vi har hele tida sagt at Tinn kommune er en bedre eier av sykehuset, så jeg ser at enden av en intensjonsavtale vil være at vi selger bygningene til kommunen, fastslår sykehusdirektør Tom Helge Rønning. Han tilbød for et par år siden sykehuset for 11 millioner, og det kan bli billigere.

– Jeg vil ikke si en pris nå, men vi skal ikke legge noe hinder for at Tinn kommune skal kunne kjøpe sykehuset.

- Kommer Sykehuset Telemark til å utvide tilbudet på Rjukan, hvis kommunen trår til?

- Nei, vi har ingen planer om ny aktivitet utover det vi har der nå., fastslår Tom Helge Rønning. Han opplyser at det ikke er avtalt noe nytt møte mellom sykehusledelsen og posisjonen i Tinn kommune.