Først vil jeg få gratulere og skryte av alle som har bidratt til at næringslivet nå er i oppstarten med mange store prosjekter i Tinn, - jeg nevner Hima Seafood, Green Mountain, Brødrene Hansen, Aker Horizones, Gaustaområdet og NIA Vemork. Rosen går til selskapene, til RNU med Rune Hellingsrud og Olav Ulleren i spissen, og til Tinn kommune ved ordfører Steinar Bergsland og hans mannskap av politikere og administrasjon. Fantastisk jobba!!

Disse nyskapingene vil gi oss vekst og nye arbeidsplasser, - arbeidsplasser med forskjellige krav til kompetanse. Vi må få tilflytting av folk «i sin beste alder», tilflytting av familier. Det blir vår neste utfordring, og det er her jeg tror vi kan lære litt av Sam.Eyde.

Å skape arbeidsplasser kan være vanskelig, men det er en grunnleggende og viktig forutsetning for tilflytting. Men like vanskelig er det å få fatt i kvalifisert arbeidskraft.

I dagens Norge er det kvalifisert arbeidskraft det kjempes om. Flere lokale bedrifter og institusjoner har varslet at de ikke får fatt i kvalifisert arbeidskraft til ledige jobber som allerede er her.

For drøyt 100 år siden skjønte Sam Eyde at skulle han få folk til å komme og bli værende på Rjukan, - i en dal der sola er borte halve året, måtte han tenke lenger enn etablering av arbeidsplasser. Han måtte bygge en by som var forut sin tid for å lokke folk til Rjukan, og det klarte han. Jeg tør hevde at Rjukan var en av Norges mest moderne byer i 1920, med full infrastruktur som tok vare på mennesket hele døgnet, hele året, hele livet. På 13 år bosatte det seg 10.000 mennesker her oppe, og byen Rjukan blei skapt.

Sam Eyde tenkte helhetlig med arbeidsplasser, boliger, vei-vann-kloakk, sykehus, skoler, kultur. Eldreomsorg slapp han mer eller mindre å tenke på, - det var knapt en pensjonist på Rjukan før etter 2. verdenskrig. I dag må Tinn kommune tenke eldreomsorg, og det gjør de. Men jeg håper ikke Tinn kommune bruker opp alle penga sine til dette. Det er ikke 70-åringer og pensjonister som meg som er Rjukan og Tinns framtid, det er folk i yrkesaktiv alder som det er viktig å få fatt i. Det blir heller ikke hyggelig å være pensjonist i et samfunn som mangler pulsen fra unge mennesker. Utfordringen blir: hvordan skal vi få dagens unge yrkesaktive mennesker til å flytte til og bli boende på Rjukan.

(fortsettelse følger)

Øystein Haugan