Snipp, snapp, snute, Eldres Hus ute!

Så er det endelig blitt kommunisert i klare ordelag hva som er Tinn Arbeiderparti, Tinn Høyre og Tinn Fremskrittspartis planer i Helse og Omsorgssektoren i Tinn kommune. Rjukan Sykehus skal huse legevakt med mer, Eldres Hus legges ned og blir bygget om til omsorgsboliger og Tinn Helsetun oppgraderes til å fungere som Tinn Kommunes eneste sykehjem. Så vet vi det, sent, men godt!

Jeg håper inderlig at skjebnen til Eldres Hus i de tre partienes program ved kommunestyre valget i 2019 var klart og entydig kommunisert til velgerne og at bruksendringen av Eldres Hus ikke kun er ´collateral damage´ som en følge av partienes ambisjoner om å etablere ny virksomhet i sykehusbygget.

Som en ivrig leser av denne avis og med ett visst personlig engasjement for Tinn kommune må jeg villig innrømme at dette faktum gikk meg hus forbi både i valgkampen i 2019 og i forbindelse med referater og artikler fra kommunestyrebehandlingen i denne avis. Nå er ikke det noe nytt, avisens referat fra kommune styre møtet i juni i år ga heller ingen informasjon om dette, ei heller hva kommunedirektørens innstilling virkelig var. Alle har lov til å ha en dårlig dag på jobben, men her trengs det skjerping!

Dersom de tre partienes planer med Eldres Hus ikke har vært klart kommunisert til Tinn kommunes velgere forut for valget så er jeg redd for at tilliten til de tre partiers ledelse i Tinn kommune kan ha fått seg et skudd for baugen. Man kan spørre som om hvorfor i all verden man ikke gikk til valg på den nå kommuniserte bruksendringen av Eldres Hus slik at velgerne kunne ha forholdt seg til de reelle alternativene. Jeg tror ikke jeg tar munnen for full ved å påstå at for den enkelte velger i Tinn kommune så er det ikke umulig at lokalisering av sykehjem er høyere på deres prioriteringsliste enn ambisiøse og optimistiske politikeres ambisjoner om ny virksomhet i sykehusbygget.

Høyres talsmann i denne saken har rett i et par ting; det er faktisk veldig vakkert i Tinn Austbygd og det er udiskuterbart mindre rasfare der enn i Vestfjorddalen. Håper gamle far og mor, som ikke lenger kan bo hjemme, ser det på samme måten når barna en dag forteller dem at; nå må vi nok sende dere til Austbygda!